Синонімія в німецькій та українській мовах

 Звичайно відмінність між синонімами йде відразу по декількох лініях. Так, якщо зіставити синоніми праця - робота, то основна відмінність між ними полягатиме в семантичних особливостях слів. Синонімізувати слова праця і робота будуть лише тоді, коли вони виражають поняття «заняття, праця» або «продукт праці виріб, твір» (зр. : фізична робота, праця; друкарська робота, праця і т. д. ); слово праця має значення «зусилля, направлене до досягнення чого-небудь» (зр. : насилу встав, без праці вирішив цю задачу). Слово робота володіє значенням «діяльність» (зр. : робота серця), «служба» (вийти на роботу, поступити на роботу) і т. д.

 Різниця між синонімами спати - дрімати - спочивати виявляється, перш за все, в характерній для кожного слова емоційно-експресивному і стилістичному забарвленні: дієслово спати є міжстильовим і нейтральним позначенням відповідного стану, дієслово дрімати - просторічним і несхвальним, дієслово спочивати - застарілим і іронічним і т. д. Синоніми трохи - крихта, сумний - нудний диференціюються сферою свого вживання: перші слова пар є міжстильовими, другі - властиві лише розмовно-побутовій мові. В синонімічних парах аероплан - літак, макінтош – плащ, синоніми відрізняються тим, що своєю вживаністю: аероплан і макінтош відносяться до застарілих слів, літак і плащ входять до складу актуальної лексики сучасної української мови. Синоніми карий - темно-коричневий, розбити- розквасити і т

д. відрізняються один від одного здатністю зчіплюватися з іншими словами.

 Як бачимо, синоніми, називаючи одне і те ж, завжди чим-небудь розрізняються. Проте ці відмінності обов'язково припускають їх номінативну спільність, що визначає основну властивість синонімів - можливість заміни в певних контекстах одного слова іншим.

 Нерідко синоніми визначаються як слова різного звучання, близького значення, що мають. Таке визначення неточно характеризує сутність синонімів як явища мовної системи. Можна подумати, що серед синонімів спостерігаються тільки такі слова, які обов’язково розрізняються між собою додатковими відтінками в значенні, хоча насправді є і такі синоніми, відмінність між якими полягає тільки в експресивно-стилістичному забарвленні або вживанні. Можна також подумати, що немає синонімів, які можуть замінювати один одного (адже значення синонімів лише близькі, а не тотожні), хоча насправді це є найважливішою, найхарактернішою властивістю синонімів на відміну від порівняно близьких за значенням, але все таки несинонімічних слів. Як вже наголошувалося, синоніми серед слів знаменних частин мови завжди виступають як лексичні одиниці, що позначають одне і те ж явище об'єктивної дійсності. Ця однакова номінативна функція і є тим стрижнем завдяки якому слова в лексичній системі мови об'єднуються в незамкнуті (на відміну від антонімів) синонімічні ряди.

 З одного боку, спостерігаються невеликі і прості двочленні об'єднання, з другого боку, існують багаточленні синонімічні ряди. Як в двочленних об'єднаннях, так і в багаточленних виділяється основне слово, що визначає характер всього синонімічного ряду. Як завжди виступає основне слово (його іноді називають домінантою синонімічного ряду), яке являє собою стилістично нейтральну лексичну одиницю, що є простим найменуванням, без якого-небудь оцінюючого моменту по відношенню до того, що нею називається.

 Через багатозначність багатьох слів української мови у одного і того ж слова може бути декілька синонімів, які між собою в синонімічних відносинах знаходитися не будуть.

 Синоніми не однакові по своєму звучанню, структурі і походженню .

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні