Синонімія в німецькій та українській мовах

style="font-size:  Питання про близькість значень слів тісно зв'язано з проблемою синонімії. Дуже довгий час синоніми трактувались як слова, близькі за значенням, а критерієм синонімічності була можливість заміни одного слова іншим. Ступінь близькості значень слів-синонімів визначений не був. Близькість значень слів –дуже і дуже широке значення. Так, слова чесний, сміливий, хоробрий, тямущий, безстрашний, ввічливий, коректний, правдивий і т. д. зближує значеннями, оскільки виражають позитивні якості людини.

 В українській лексикології останнім часом затверджується погляд на  синоніми як на слова, що позначають одне і те ж явище об'єктивної дійсності. Це визначення не вступає в суперечність з системним характером лексики.

 Слова-синоніми розрізняються і здібністю до словотворення, здатністю утворювати форми суб'єктивної оцінки, здатністю вступати в словосполучення з іншими словами.

 Слова, відособлені в синонімічному ряді за єдиними ознаками, зв'язані різними видами зв'язку (етимологічним, стилістичним, граматичним) з іншими словами мови. Наприклад, слово вологий пов'язано етимологічне із словами майже всіх знаменних частин мови: вогкість, відволожитися, волого та ін. Слова, що входять в синонімічний ряд, який є найвужчою тематичною відособленістю слів, як вже було сказано, завжди обмежені приналежністю до одного лексико-граматичного розряду слів, до однієї частини мови, тому не можна встановлювати синонімічні відносини між словами типу хоробрий - сміливець, оскільки слова ці входять в різні теми і називають:

1) ознаку;

2) предмет, наділений даною ознакою.

 Фразеологізми за цілим рядом ознак зближуються зі словами і разом з ними утворюють синонімічну систему мови.

 Одне і те ж явище об'єктивної дійсності може бути позначено не тільки словом, що належить до тієї або іншої частини мови, але і співвіднесеним зі словом цієї частини мови оборотом фразеології. Тому в межах одного синонімічного ряду можуть бути не тільки слова, але і обороти фразеологій

Обороти фразеологій частіше за все протиставляються нейтральним словам даного синонімічного ряду за стилістичним забарвленням і відтінками значення.

 Грунтуючись на вищеперелічені особливості, синонімами слід рахувати слова однієї частини мови і еквівалентні їм обороти фразеологій, при різному звучанні і називаючі одне і те ж явище об'єктивної дійсності що розрізняються відтінками основного, загального для кожного з них значення, або віднесеністю до різних мовних стилів, або одночасно і тим і іншим. Синоніми розрізняються також здатністю вступати в поєднання з іншими словами здібністю до слововиводу і утворення форм суб'єктивної оцінки.

 Грунтуючись на відмінності в семантиці і стилістичне забарвлення, представляється правомірним виділити три найзагарозряду синонімів:

 1. Синоніми семантичні: сміливий - хоробрий - відважний - безстрашний - небоязливий; бездомний - безпритульний.

 2. Синоніми стилістичні.

 Синоніми семантико-стилістичні.

 

 1. 3. 1 Семантичні синоніми

 Семантичні синоніми - це стилістично нейтральні слова, відмінні один від одного відтінками основного, загального для кожного з них значення. Основне призначення семантичних синонімів в мові - служити засобом точного виразу думки в кожному окремому випадку мовного вживання.

 

 1. 3. 2 Стилістичні синоніми 

 Стилістичні синоніми - це слова, тотожні за своїм значенням і різні по стилістичному забарвленню.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні