Система електронного документообігу OPTIMA-WORKFLOW

ПЛАН

1. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ, АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ «OPTIMA-WORKFLOW»

2. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ ВІДНОСНО СИСТЕМИ OPTIMA

3. ПЕРЕВАГИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ ФІРМИ «ОПТІМА»

1. Призначення системи, актуальність використання «Optima-WorkFlow»

Під управлінням електронним документообігом в загальному випадку прийнято розуміти організацію руху документів між підрозділами підприємства, групами користувачів або користувачами. При цьому під рухом документів розуміється не їх фізичне переміщення (т. до. вони найчастіше залишаються на сервері), а передачу прав на їх використання з повідомленням конкретних користувачів і контролем за їх виконання. Головне призначення систем електронного документообігу — це організація зберігання електронних документів, а також роботи з ними (зокрема, їх пошуку як по атрибутах, так і по вмісту). У системах електронного документообігу також реалізований санкціонований доступ до документів, відстежуються вироблені в них зміни і контролюються всі їх версії і підверсії.

За даними Forrester Research, 38% компаній із списку Fortune 500 вважають, що придбання сучасної системи управління документообігом (СУД) є критично важливим для успішного ведення їх бізнесу. Відповідно до прогнозу SIGNAL Magazine, об'єм тільки американського ринку систем електронного документообігу (СЕД) в 2004 р. досягне $6 млрд з щорічними темпами зростання близько $1 млрд. За різними оцінками в світі зараз існує більше 500 СУД, що відрізняються один від одного як по функціональних можливостях, так і по технологічних рішеннях

Розробкою інтегрованих СЕД в світі займаються десятки компаній, до яких відносяться, зокрема: ACS Software, Action Technologies, Cyco, Datamax Technologies, Documentum, Dynamic Imaging, Eastman Software, FileNet, Hyland Software, Ideal, InterTech, Magellan Software, РС DOCS, Radnet, Siemens Nixdorf, SER Macrosoft, Saperion, Saros, Staffware plc, Tower Software, Tower Technology, TSP; Unisys, Westbrook Technologies і ін. Нижче будуть стисло розглянуті деякі з рішень, пропонованих ними.

Система OPTiMA-WorkFlow призначена для управління процесами створення, обробки, тиражування і зберігання документів або інших інформаційних об'єктів, а також для автоматизації основних процедур сучасного діловодства і організації документообігу.

Управлінню і плануванню в системі підлягають, в першу чергу, виробничі процеси (бізнес-процеси, потоки робіт), в ході виконання яких створюються і рухаються документи. Отже, автоматизація діловодства і організація документообігу стає не абстрактною метою, а ефективним засобом досягнення мети компанії у виробничій або управлінській діяльності.

«OPTiMA-WorkFlow» упорядкує роботу над документами, циркулюючими у вашій компанії. Ви зможете реально управляти документообігом. Впровадження Системи реально забезпечить:

?  підвищення продуктивності праці;

?  скорочення часу ухвалення управлінських рішень;

?  поліпшення виконавської дисципліни і зниження впливу особистих якостей персоналу на виконання процесів обробки документів;

?  організацію єдиного централізованого сховища документів з оптимальною структурою;

?  надійність захисту конфіденційних даних.

2. Сучасні принципи електронних систем документообігу відносно системи OPTIMA

Система «OPTiMA-WorkFlow» розроблена з дотриманням всіх основних принципів побудови сучасних відкритих інформаційних систем.

Масштабованість і керованість

Система може охоплювати сферу управління документами як цілком, так і упроваджуватися поетапно, починаючи з критичних ділянок діловодства. В процесі експлуатації система OPTiMA-WorkFlow автоматично збирає статистику про рух документів, аналіз якої дозволяє раціоналізувати документообіг. При зміні структури фірми або методів організації документообігу, перенастроювання OPTiMA-WorkFlow може проводитися без зупинки системи.

Спадкоємність

Термінологія і принципи організації електронного документообігу на базі

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні