Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

авторськими правами.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, що наведений на рис. 1, не є вичерпним. У широкому розумінні до них можна віднести й інші результати творчої діяльності, такі як: технічна документація, технологічні регламенти, результати наукових досліджень тощо.

З розвитком людської цивілізації будуть з'являтися все нові й нові об'єкти права інтелектуальної власності, насамперед у галузі ін­формаційних технологій, генної інженерії тощо.

Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності , що визначені у Цивільному кодексі України, ст. ст. 420-508

І. Об’єкти промислової власності:

1. 1. Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід може бути секретним, якщо містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Винахідництво – один із найбільш поширених і масових видів творчості, що практично доступний кожному.

У нашій державі винахідницька діяльність регулюється Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. В Законі йдеться про те, що винахід – це технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання.

Закон в ст. 6 п. 2 визначає об’єкта винаходу

Ними можуть бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо;

- спосіб;

- застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

1) До пристроїв, як об’єктів винаходів належать: машини, механізми, прилади, тощо.

У заявці до Держпатенту має бути дана повна характеристика пристрою, що заявляється як винахід.

Речовина охоплює хімічні сполуки, суміші, розчини, сплави, продукти ядерного перетворення. Речовини характеризуються якісним та кількісним складом елементів, фізичними показниками та ознаками способу одержання.

Наприклад, мають бути зазначені основні ядерні характеристики: періоди піврозпаду, тип та енергія  випромінювання (для радіоактивних ізотопів).

До штамів мікроорганізмів належать найпростіші, мікроскопічні відрослі, гібридні мікроорганізми та ін.

2) Об’єкт винаходу – спосіб. До способів належать процеси виконання дій над об’єктами, наприклад сировиною, заготовкою, тощо з використанням пристроїв. В результаті дій одержують потрібний технічний результат.

3) Застосування раніше відомого продукту за новим призначенням. В описі цього об’єкта винаходу відображаються  такі ознаки:

- за яким призначенням застосовувався раніше даний продукт чи спосіб;

- як пропонується використати цей продукт чи спосіб за новим призначенням;

- позитивні відмінності нового призначення продукту чи способу.

1. 2. Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності, тобто новим і промислово придатним. Корисна модель - це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними. Моделі мають відповідати таким умовам патентоздатності, як умови світової новизни і промислової придатності.

Принципова відмінність між винаходом і корисно. Моделлю полягає в об’єктів, а саме: до винаходів належать продукти, способи і використання відомих рішень за новим

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні