Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

призначенням, де корисних моделей – конструктивне виконання пристрою.

Сутність корисної моделі полягає в оригінальному компонуванні пристрою. Якщо винахід має певну перевагу перед відомим прототипом своїм змістом, новим принциповим рішенням, то корисна модель - новим компонуванням елементів пристрою.

1. 3. Промисловий зразок – це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом.

Відповідно до Закону України „Про охорону прав на промислові зразки ”, об’єктом промислового зразка може бути форма (зовнішній контур), малюнок (зображення), чи розфарбування, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення суспільних (естетичних) потреб.

До промислових зразків належать, наприклад: набір інструментів, комплект білизни, гарнітур меблів, чайний сервіз, архітектурні споруди, кабіни транспортних засобів та ін.

Патент видається на промисловий зразок, що є новим, оригінальним і промислово придатним.

Дослідження в галузі психології довели, що вдале естетичне оформлення виробничого приміщення дає приріст продуктивності праці. Купуючи виріб, покупець спочатку звертає увагу на його зовнішній вигляд, а потім на функціональні переваги.

Розробка і правова охорона промислових зразків сприяє підвищенню якості виробів.

1. 4. Торговельні марки (товарні знаки і знаки обслуговування) – це позначення, за якими товари і послуги одних юридичних чи фізичних осіб відрізняються від товарів і послуг інших юридичних чи фізичних осіб.

Згідно Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” кожне підприємство реєструє свій товарний знак

Товарний знак є символом про якість та характер товару, дає споживачеві інформацію про товар, символізує престиж підприємства, сприяє вкладанню інвестицій та розроблення і випуску якісної  продукції.

Товарний знак займає у світі комерції важливе місце, оскільки уособлює в собі репутацію і престиж фірми та продукції, яку вона виготовляє.

Заяви на реєстрацію товарних знаків подають до Держпатенту України. Термін дії зареєстрованого товарного знака – 10 років, право продовження дії не обмежено.

1. 5. Географічне значення – це назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, характерні для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором.

1. 6. Сутність фірмового найменування витікає з самої назви цього об’єкта. На сьогодні поки що не існує закону, який би охороняв права на цей об’єкт інтелектуальної власності.

Комерційне (фірмове) найменування визначається ЦК України, статтями 489,490,491.

Об’єктом комерційного (фірмового) найменування є назва або ім’я  підприємства або підприємця, основним призначенням їх є індивідуалізація.

Найменування має відображати:

- тип підприємства: державне, комунальне, приватне;

- профіль діяльності : виробниче, наукове, комерційне, тощо;

- організаційно-правова форма підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство, ЗАТ, приватна фірма, спільне підприємство та ін.

До найменування фірми не повинні включатися позначення, що здатні ввести в оману споживачів.

Всі елементи найменування фірми, наприклад: „Оболонь”, „Славутич”, „ЦУМ” та

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні