Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

докорінні зміни у рівень пізнання і були виявлені вперше у світі.

Відповідно до Конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної власності, наукове відкриття не може бути об’єктом виключного права будь-яких осіб чи держав. Проте право авторства і назви відкриття підлягають правовій охороні. Автор відкриття має право на премію, додаткову житлову площу, та інші пільги за заслуги у розвитку науки. Наукове відкриття визнається надбанням людства  може використовуватися кожним, хто забажає, без будь-якого дозволу і без виплати винагороди. Отже, саме відкриття не може бути чиєю-небудь власністю – це власність усього людства. Наприклад, Закони Ньютона, Таблиця Менделєєва. Відкриття – це встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей властивостей і явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни у рівень пізнання.

Лауреати Нобелівської премії мають велику матеріальну винагороду, що обчислюється міліонами  $США за внесок  науки в галузі…

Фонд Соресса, Фонд Євразія, інші міжнародні фонди здійснюють фінансування наукових пошуків молодих вчених –початківців, гранди надають, оголошують конкурси.

2. 6. Раціоналізаторські пропозиції.

Раціоналізаторство – це вид технічної творчості, який доступний практично кожному працівникові і тому за своїми масштабами він перевищує винахідництво. Раціоналізаторство спрямоване на удосконалення продукції, технології самого виробництва, техніки  та іншого обладнання і стосується будь-якої сфери – промисловості, транспорту, оборони, охорони здоров’я, сільського господарства, тощо. Наприклад, удосконалення  медичних інструментів та апаратури, зв’язку, транспорту, тощо.

Раціоналізаторські пропозиції приносять користь підприємству, а раціоналізатору дає матеріальну винагороду та моральне задоволення від своєї суспільно-корисної діяльності

 Відповідно до методичних рекомендацій про порядок складання подчі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, раціоналізаторська пропозиція визнається корисною для підприємства, якому вона подана, якщо ї використання дає змогу підвищити економічну ефективність  виробництва, одержати кращий прибуток, підвищити технічний рівень виробництва, погіршити умови та безпеку праці, знизити  негативний вплив на навколишнє середовище, або інший позитивний ефект.

Не визнаються раціоналізаторськими пропозиції, що погіршують умови праці і якість продукції, збільшують рівень забруднення навколишнього середовища та ін.

ІІІ. Об’єкти авторського права і суміжних прав.

Об’єктом авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, виражені в об’єктивній формі так, щоб їх можна було відтворювати, сприймати. Це – ноти, креслення, схеми, запис на диск, фотографії, рукопис, скульптура, та ін.

Задум автора (письменника, композитора), що ще не виражений у будь-якій об’єктивній формі, не визнається об’єктом авторського права.

Літературні твори є усні і письмові. Усні твори  - це виступи, лекції, доповіді, промови, тощо. Письмові – це художні і наукові.

До художніх творів належать романи, повісті, поезія, новели, оповідання, ноти та ін. До наукових – монографії, підручники, начальні посібники, наукові статті, брошури та ін.

Рекомендується уникати усної форми вираження твору, оскільки автору буває важко довести, що це саме його твір.

Об’єктом авторського права можуть бути тексти перекладів для дублювання, озвучення іноземних аудіовізуальних творів.

Правовій охороні підлягають бази даних – статті, розрахунки, систематизовані таким чином, щоб їх можна опрацьовувати за допомогою комп’ютера.

Об’єкти авторського права визначені в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні