Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

Законі України „Про авторське право і суміжні права” та в  ст. 433 ЦК України. Це дипломатичні твори, сценічні твори, аудіовізуальні твори: (кінофільми, відеофільми, слайди), твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптура), фотографічні твори, твори хореографії і пантоміми, комп’ютерні програми, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва (ескізи, фасади, малюнки, проекти забудови, плани озеленіння, макети будівель і споруд) та ін.

Відповідно до ст. 449 ЦК України та ст. 35 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, об’єктами суміжних прав є : виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі), організації мовлення.

Тобто, це представлення танців, співу, виступів в живому виконанні або за допомогою технічних засобів: телебачення, радіомовлення та ін.

Фонограма – це звуковий запис виконань музики, співу професіональним артистом чи любителем.

Відеограма – це відеозапис зображень.

Виробники фонограм, відеограм і виконавці  для сповіщення про свої права використовують  на всіх примірниках фоно та відеограм або їх упаковках знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з латинської літери Р у колі, імені (назви особи, якій належить суміжне право, і зазначення року першої публікації фонограми, відеограми).

Виконання стає об’єктом правової охорони, якщо воно вперше виконане на території України, або зафіксоване на фонограмі (відеограмі).

Фонограма (відеограма) стає об’єктом правової охорони, якщо виробник (фізична або юридична особа) знаходиться на території України.

Програма (передача) організацій мовлення – це програма (передача), що створена самою організацією мовлення, або на її замовлення.

Суміжні права ґрунтуються на використанні об’єктів авторських прав, з реалізації уже оприлюднених творів літератури і мистецтва. Наприклад, творчість співака є суміжною творчою діяльністю з реалізації пісні

Слова пісні написав поет… (автор), музику до цієї пісні склав композитор…. (автор). Співак реалізував саму пісню, доніс її до слухачів. Він не використав чужий твір, а його реалізував. Тобто творчість співака є суміжною  творчою діяльністю з реалізації самої пісні.

Сучасні технічні засоби надають можливість фіксувати виконавців: артистів, клоунів, диригентів без їх дозволу і отримувати доходи з чужого таланту.

Для запобігання неправомірних доходів запроваджено  охорону суміжних прав.

Державну реєстрацію об’єктів авторського права здійснює українське агентство з авторських і суміжних прав, яке видає автору свідоцтво і захищає права авторів.

Згідно ст. 11 Закону України „Про авторське право і суміжні права”  авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору. Автор для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

Латинська літера „С”, обведена колом -ã;

Ім’я особи, яке має авторське право;

Рік першої публікації твору;

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі   і кожному примірнику твору. Автор у будь-який час, протягом 20 років може зареєструвати своє авторське право в Українському агентстві з авторських і суміжних прав і отримати охоронний документ – авторське свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного  бюджету України. Це агентство також захищає

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні