Система керування базами даних Microsoft Access

які-небудь додаткові зміни не потрібно. Щоб Microsoft Access видалив записи, потрібно вибрати команду Запрос/Запускабо натиснути кнопку Запускна панелі інструментів. Якщо в запит включений параметр, потрібно ввести його значення в вікно діалогу Введите значение параметра. Access відбере записи, які підлягають видаленню, і виведе на екран вікно діалогу для підтвердження видалення. Для завершення процесу видалення натиснути кнопку Да. Якщо виникають сумніви в необхідності цієї операції, натискається кнопка Нет, щоб відмінити виконання запиту на видалення.

Тепер ми знаємо, як скопіювати старі записи в архівну таблицю, як забезпечити копіювання в архівні таблиці супутніх записів, як видалити старі записи з основної таблиці. Для ефективної роботи додатку також необхідно проглядати основні таблиці і видаляти з них записи з даними, які не використовуються.

ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі була розглянута система керування базою даних (СКБД) Access, а власне організація запитів, різних за формою і змістом.

Було доведено, що запити – гнучкий і зручний інструмент обробки даних. Конструктор запитів в Accessдозволяє створити практично любий запит. Конструктор дозволяє проглядати запит трьома різними способами – безпосередньо конструктор, режим SQL (в роботі не розглядався) і набір даних (таблиця).

Слід враховувати, що запит не зберігає дані. Якщо необхідно зберегти проміжні дані, то робити це необхідно в новій таблиці, скопіювавши і вставивши стару таблицю.

В частині 1 було розглянуто створення запитів на вибірку даних і їх поновлення. Звичайно, для побудови запиту використовується конструктор, в якому розміщений бланк запиту QBE (Query By Example - запит по зразку)

Саме тут виконується вся робота по створенню нового запиту. В кожний рядок бланка записуються різні умови: вибір полів, сортування, умови відбору.

Умови відбору даних різноманітні: за конкретним значенням поля, за допомогою спеціальних операторів OR, AND, BETWEEN, IN, LIKE. Також розглянуті умови відбору для дати і часу, використання параметрів запиту з відповідним типом даних, згаданий спосіб створення запиту на основі іншого запиту.

Всі можливості запитів, які основані на одній таблиці, відповідають і створенню багатотабличних запитів. Ці запити здатні відбирати дані з декількох таблиць, що особливо корисно при створенні таких компонентів систем керування базами даних, як форми і звіти.

Для полегшення роботи користувача, особливо початківця, рекомендоване створення запиту за допомогою майстра запитів.

В частині 2 розглянута можливість обчислення будь-яких полів таблиці і створення нового поля таблиці на основі обчислюваного виразу. Обчислювані вирази будуються за допомогою арифметичних операцій над полями таблиці. Для побудови складних виразів використовується Построитель выражений.

Особлива увага приділяється створенню підсумкових запитів (підсумкові функції Access), які є результатом по групам даних.

В частині 3 розглянутий такий тип підсумкових запитів, як перехресні запити. Вони дозволяють побачити обчислювані значення в вигляді перехресної таблиці, яка нагадує електронну.

В частині 4 показані запити на зміну даних, які допомагають зручно змінювати дані одразу в декількох записах. Також можна створювати нові таблиці, запити на додавання (з інших баз даних в нашу). Запити такого типу допомагають видаляти записи, групи записів.

В частині 5

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні