Система керування базами даних Microsoft Access

Hour(дата). Повертає ціле число від 0 до 23, які представляють значення часу.

DatePart(інтервал, дата). Повертає номер кварталу або номер тижня в залежності від того, який код інтервалу задається (“q” - для визначення кварталу, “ww” - для визначення порядкового номера тижня в році).

Date(). Повертає поточну системну дату.

Використання параметрів запиту

До сих пір ми вводили умови відбору безпосередньо в бланк запиту в режимі конструктора. Але на етапі створення запиту на завжди можна визначити, які значіння повинен відшукувати Access. Потрібно включити в запит параметр, і при кожному виконанні запиту Access буде вимагати конкретні умови відбору.

Щоб визначити параметр, потрібно ввести в рядок Условие отборазамість конкретного значення ім’я або фразу, яка вміщена в квадратні дужки. Те, що вміщене всередині квадратних дужок, Access розглядає як ім’я параметра. Воно виводиться в вікні діалогу при виконанні запиту, тому в якості імені параметра розумно використовувати змістовну фразу. В одному запиті можна задати декілька параметрів, при цьому ім’я кожного параметру повинно бути унікальним і інформативним.

Для кожного параметра запиту можна вказати тип даних. Access використовує цю інформацію для перевірки введеного значення. Наприклад, якщо визначено параметр як числовий, Access відкине літерні символи в значенні параметра. З мовчазної згоди Access надає параметрам запиту текстовий тип даних. Якщо потрібно змінити тип даних, треба вибрати команду Запрос/Параметры, і Access виведе на екран вікно діалогу Параметры запроса

В цьому вікні діалогу вводиться ім’я кожного параметра, тип якого ми хочемо визначити, в стовпчик Параметрв такому вигляді, в якому воно було вказане в бланку запиту, але без квадратних дужок. В стовпчику Тип данныхтреба встановити потрібний тип даних, який вибирається зі списку, що розкривається. Після визначення всіх параметрів натискаємо кнопку ОК.

При виконанні запиту Access попросить ввести почергово значення для кожного з параметрів, використовуючи вікно діалогу.

Багатотабличні запити

Розглянувши можливості запитів, які основані на одній таблиці, на базі отриманих знань легко організувати перегляд об’єднаних даних з декількох пов’язаних таблиць. Здатність запитів відбирати дані з декількох таблиць особливо корисна при створенні форм і звітів.

Розглянемо приклад, в якому об’єднується інформація з двох таблиць. В вікні бази даних треба перейти на вкладку Запросыі натиснути кнопку Создать. В вікні діалогу Новый запросвибрати Конструкторі натиснути кнопку ОК. Access відкриє вікно нового запиту в режимі конструктора і виведе на екран вікно діалогу Добавление таблицы. Вікно діалогу дозволяє вибрати таблиці і запити, які будуть базовими для нового запиту. Вибираються дві таблиці і закривається вікно.

Якщо зв’язок між базовими таблицями був раніше визначений, то верхня частина вікна запиту в режимі конструктора буде виглядати так, як показано


Мал. 2. Конструкторзапиту

на мал. 2. Access пов’язує використовувані в запиті таблиці на основі інформації про зв’язок, яка задана при їх створенні. Access зв’язок в вигляді лінії, яка з’єднує первинний ключ одної таблиці з відповідним полем іншої. Якщо зв’язок між таблицями не визначений, Access сам прийме рішення, встановивши зв’язок між полями з однаковими іменами і

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні