Система обробки та зберігання інформації

при ручній або напівручній обробці інформації. Ці форми не можна заповнювати машинним способом при безперервному процесі. Крім того, в них є ряд показників, як і багаторазово повторяються тощо.

В умовах, коли ПЕОМ використовується як АРМ І таким чином забезпечується у ритмі виробництва збирання і обробка (при єдиному процесі) всієї первинної інформації в місцях її виникнення, а потім передача її по каналах зв'язку усім користувачам різних рівнів, відкриваються широкі перспективи для нової автоматизованої або електронної форми обліку. У методичному відношенні основу цієї форми обліку складає системний регламентний перелік виробничо-господарських та інших операцій, який найбільш повно відображає стан, процеси та явища, що проходять на об'єкті управління в той чи інший період часу. економічний зв'язок зазначених операцій в аналітичному і синтетичному аспектах у базі (базах) даних вирішується відповідно до вимог системної обробки економічної інформації. Подвійний характер взаємозв'язаних змін на об'єктах обліку знаходить відображення в цільовому одноразовому записі кожної первинної операції. При цому первинна (фактична) інформація записується у базу даних з мінімальним набором таких реквізитів, за допомогою яких (та інших додаткових постійних даних) можна одержувати максимум потрібних даних. Такий підхід орієнтований на однорівневе або багаторівневе системне збирання і обробку, зберігання і видання необхідних даних користувачам за допомогою сучасного комплексу обчислювальної та периферійної техніки

Треба відзначити, що в умовах системного збирання і обробки інформацїї на ПЕОН (АРМ) принципова відмінність нової форми обліку від діючих полягає у тому, що початок автоматизованого облікового процесу починається не з обробки первинних документ і в, а з одноразового (у ритмі виробництва) запису на магнітний носій (пам'ять ПЕОН) всіх первинних (фактичних) даних, які виникають при виробничо-господарській та іншій діяльності. Ці дані (разом з іншими постійними) обробляються, передаються по каналах зв'язку користувачам різних рівнів, а потім зберігаються певний час. Видача обробленої інформації користувачам усіх рівнів здійснюється у різних режимах, по різних формах і на різних носіях, за будь-який пері од часу і за станом на будь-яку дату, а також про різні об'єкти управління. При цьому, фактична інформація може видаватись після її обробки не тільки повністю і самостійно, але і в порівнянні із зведеними нормативними, плановими та іншими даними, із записаними відхиленнями і відносними величинами та іншими показниками. Така інформація може використовуватись при економічному аналізі та прийнятті управлінських рішень.

 

Удосконалення форм і методів контролю і аналізу

Маючи єдину базу даних, що включає нормативну і планову, довідкову, договірну та іншу постійну інформацію, а також фактичні показники (які збираються у ритмі виробництва) і установлений єдиний крок для інформаційних сукупностей в плануванні і обліку, можна автоматично і оперативно порівнювати планові (інколи і зведені нормативні) дані з фактичними в різних аспектах і отримувати відхилення (кількісні і вартісні) з відносними величинами цих відхилень. Інформація про відхилення потім використовується користувачами різних рівнів. Робляться й інші обчислення та порівняння. Треба указати, що записи (позиції), у яких планові і фактичні показники збігаються за тією чи іншою ознакою, як правило, користувачам можуть не видаватись.

Такий метод автоматичного контролю і економічного аналізу дозволяє не тільки звільнити персонал управління від ручного виконання технічних операцій, але і підняти управління на більш високий ступінь, прискорити вироблення і прийняття оптимальних

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні