Система пенсійного страхування в Україні

враховується і вік. Відповідно до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Законодавством встановлені такі категорії працівників, які мають право на пенсію за вислугу років:

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, податкової міліції та кримінально-виконавчої системи України;

- державні службовці, судді, працівники прокуратури і митних органів;

- наукові працівники;

- журналісти державних і комунальних засобів масової інформації;

- окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

- працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, геофічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

- працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення;

- спортсмени заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд і інші. [2. c. 103]

Пенсію за вислугу років можна визначити, як щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду та Державного бюджету, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком, визначеній законодавством категорії працівників, які мають спеціальний стаж – вислугу років, встановленої тривалості.

Умови призначення пенсії за вислугу років для кожної категорії громадян неоднакові. Одним вони призначаються лиш за наявності вислуги років, незалежно від віку, другим – крім вислуги років, встановлюється і вік, а для третіх враховується і загальний стаж. Але для всіх категорій працівників обов’язковою умовою виходу на пенсію за вислугу років є полишення роботи чи посади, перебування на яких дає право на цей вид пенсії (додаток Б).

Під соціальними  пенсіями розуміються щомісячні грошові виплати, які призначаються і виплачуються із Пенсійного фонду непрацездатним непрацюючим громадянам, які з тих чи інших причин не набули права на трудову пенсію. До таких громадян належать:

- інваліди І і ІІ груп, у тому числі інваліди з дитинства, а також інваліди ІІІ групи;

- особи, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років;

- діти (в тому числі: брати, сестри, онуки – за умови, якщо вони не мають працездатних батьків) – у разі втрати годувальника;

- діти-інваліди віком до 16 років.

Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

а) 30% мінімального розміру пенсії за віком: особам, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років і не набули права на трудову пенсію без поважних причин;

б) 50% мінімального розміру пенсії за віком: особам, які досягли віку: чоловіки – 60, жінки – 55 років і не набули права на трудову пенсію з поважних причин; інвалідам ІІІ групи;

в) 100% мінімального розміру пенсії за віком: інвалідам ІІ групи; дітям-інвалідам віком до 16 років; дітям (в тому числі: братам, сестрам й онукам, які не досягли 18 років), а також одному із батьків,

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні