Система травлення птахів

План

Система травлення птахів. 3

Висновок. . 12

Література. 13


Система травлення птахів

Розглянуті деякі структурно-адаптаційні особливості травної системи птахів, пов’язані із пристосуванням до польоту. На основі принципів поліфункціональності органів, інтенсифікації функцій, компенсації функцій
[5, 19] проведений аналіз морфофункціональної організації травної системи птахів в аспекті пристосування до польоту. Виділені фактори, які мали вирішальне значення для формування травної системи птахів в процесі пристосування до польоту.

При дослідженні морфофункціональних особливостей травної системи птахів завжди дуже важко, а в деяких випадках навіть неможливо знайти чіткі кореляції між типом живлення й структурно-адаптаційними особливостями органів травлення. Феномен нерівномірності темпів перетворення органів і принцип, який реалізується на основі компенсації функцій, відтворює тільки загальну тенденцію (при тому лише морфологічний бік) філогенетичних перетворень органів травної системи. Численні відхилення від цієї тенденції – це не що інше, як прояв інших, на сьогодні  майже не вивчених зовнішніх факторів і закономірностей еволюції травної системи птахів.

Еволюція птахів, як самостійної екоморфи, йшла трьома основними напрямками: адаптація до життя в повітрі – атмобіонти; на землі – ксеробіонти;  у воді – гідробіонти [14].

У літературі є дані про морфофункціональні особливості будови скелету птахів, включаючи і скелет кінцівок, у зв’язку з пристосуванням до польоту
[3; 4; 6; 14; 15; 16; 20; 24], щелепного апарату [7; 8; 10; 11; 12; 17; 18]

Однак, у науковій літературі практично не висвітлене питання про морфо-функціональні адаптації внутрішніх органів птахів, у тому числі й травної системи.

На нашу думку, факторів, які б могли впливати на формування травної системи птахів, значно більше порівняно з тими, якими оперує сучасна зоологічна наука. Але можна стверджувати, що в числі головних мали б бути корм і кормодобувний стереотип. Останнє значною мірою пов’язане з особливостями локомоції птахів (польотом),  кормодобувною стратегією того чи іншого виду.

Разом із цим добування корму – лише "зовнішній" бік у процесі живлення. Не менш важливим фактором є механічна й хімічна обробка корму та його засвоєння. Таким чином, до зазначених вище головних факторів, додаємо ще ряд не менш важливих, зокрема такі: особливості й засоби обробки їжі; гідроліз компонентів корму під дією травних ферментів; всмоктування поживних речовин і транспортування їх до всіх органів. Усе зазначене  вище забезпечується органами, що в сукупності утворюють травну систему тварин.

Очевидно, в процесі пристосування птахів до особливої форми локомоції – польоту – відбулася корекція маси тіла і його поверхні в бік зменшення маси. Саме з пристосуванням до польоту й зменшенням маси тіла пов’язують адаптивні перебудови в скелеті птахів, розвиток повітряних мішків, втрату зубної системи, відносно короткий кишечник та інше. Із названих вище "адаптивних перебудов" втрата зубної системи й відносно короткий кишечник мають пряме відношення до травної системи.

 Матеріали наших досліджень дозволяють віднести до особливостей будови органів травної системи птахів, які складалися у зв’язку з вимогами до зменшення маси тіла (пристосуванням до польоту), крім зубної системи й

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні