Система збалансованих показників

засновані на знаннях. Успіх бізнесу в традиційних областях часто заснований на економії за рахунок зростання масштабів і/або об'ємів виробництва, а тому пов'язаний з ефективним розподілом фінансового і фізичного капіталу.

Такий тип розподілу ресурсів добре піддається спостереженню і вдало контролюється за допомогою фінансових показників. Проте, в інформаційних галузях все важливіше стає можливість мобілізовувати і експлуатувати м'якші і менш «матеріальні» ресурси, засновані на знаннях.

На жаль, традиційні фінансові показники погано підходять для управління компанією, діяльність якої сильно пов'язана із знаннями. Крім того, установка на використання тільки фінансових показників стимулює досягнення лише короткострокових результатів. Прив'язка винагороди менеджерів і фондових опціонів до квартальних доходів і прибутків, стимулювала менеджерів «добиватися цифр», навіть якщо це негативно впливало на досягнення довгострокових результатів.

У ССП збережені фінансові показники. При цьому вони доповнені випереджаючими індикаторами (leading indicator), які відображають чинники, що впливають на результати фінансової діяльності. За допомогою ССП керівництво може пильно стежити за різними аспектами діяльності організації і умовами економічного середовища.

Тут можна провести аналогію з пілотом, який під час польоту спостерігає за показниками на різних інструментальних панелях. Особисті дослідження автора показують, що між випереджаючими індикаторами ефективності за поточний рік і індикаторами (lagging indicator), що запізнюються, — фінансовими показниками — наступного року існує позитивний зв'язок. Це означає, що фінансове майбутнє компанії можна надійно прогнозувати, а очікуваннями інвестора — управляти достроково, контролюючи певні не фінансові індикатори.

Обстежуючи пацієнта, лікар зазвичай слухає серце, міряє тиск і берет аналізи

Аналогічно, декілька ключових індикаторів дозволяють отримати надійне уявлення про здоров'я компанії. Ретельно розроблена збалансована система показників підтримує точне бачення ключових індикаторів.

Після того, як менеджери передають своє уявлення про майбутнє організації, зацікавлені особи можуть спільними зусиллями реалізувати це бачення, прагнучи підвищити ключові показники ефективності, наприклад, добитися збереження клієнтів або скорочення витрат на виробництво.

Збалансована система показників допомагає погоджувати інтереси співробітників на різних рівнях усередині організації, направляючи їх увагу на один і той же набір індикаторів. В деяких випадках, таке узгодження виконується явно, шляхом розробки ССП для окремих підрозділів або співробітників на основі корпоративної системи збалансованих показників. У ідеалі, ССП показує, чи є в компанії підготовлені і зацікавлені співробітники (напрям розвитку і навчання), чи ефективні процеси (операційний напрям), чи задоволені клієнти (клієнтський напрям). Позитивні випереджаючі індикатори приводять до високої фінансової ефективності в довгостроковій перспективі.

На жаль, у ССП є і негативна сторона. Як і будь-яка технологія управління, вона повинна бути адаптована до конкретних умов. Наприклад, галузеві і культурні відмінності між Північною Америкою і Китаєм не дозволяють просто так перенести ССП, розроблену для нафтової компанії в Х'юстоні, в компанію по експорту/імпорту в Гонконзі.

Є немало прикладів іноземних компаній, які спочатку намагалися продублювати американські системи збалансованих показників, узяті з тих же галузей. Не дивно, що відмінності як в зовнішніх бізнес - умови, так і у внутрішніх методах управління викликали непереборні проблеми на етапі реалізації. Ці компанії врешті-решт прийшли до того, що переглянули свої підходи до корпоративного управління ефективності і переробили ССП.

Багато інших фірм зіткнулися

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні