Системи масової комунікації

розваги, фільми, шоу, спорт, новини компанії NBC. Конгломерація цих двох компаній - це перший крок до лідерства у конвергенції телебачення і комп’ютерів.

"Мережа Microsoft" притягує до себе інших виробників інформаційного продукту. Так, у травні 1995 року до конгломерату звернулися ESPN (телевізійна спортивна мережа), C-SPAN, Court TV (телетрансляції із залів суду), Home Shopping Network (телемережа для замовлення продуктів не виходячи з дому) та American Greeting ("Американські вітання").

Утворення нових конгломератів відбувається і в інших країна. Так, японська компанія Matsushita стала володаркою MCA - могутньої групи в сфері індустрії розваг, до якої належать і відомі кіновиробництва Universal Studios.

Є випадки об’єднання конкуруючих компаній. Так, підписана угода між IBM та Hewlett-Pacard. Два комп’ютерні супергіганти створили глобальну спілку для виробництва набору засобів для функціонування комп’ютерних мереж. Окрім них, туди входять ще й DEC i Intel (приклади взяті з [Зернецька О. В. , 71-85]).

"Таким чином, виробництво обладнання для телекомунікацій та комп’ютерних мереж, комп’ютерів та програмного продукту, оптимізація стандартів,- все це веде до прискореної інтеграції індустрії масової комунікації з індустріями інформації та обчислювальної техніки. Концентрація та конгломерація імперій мультимедіа з гігантами комп’ютерного бізнесу створює передумови для перерозподілу існуючої економічної і політичної влади, до нових інтеркультурних взаємодій, тобто нових глобальних процесів, що вже на початку ХХІ століття можуть суттєво змінити обличчя земної цивілізації" [Зернецька О. В. , 85].

Процеси глобалізації й трансформації систем масової комунікації змушують нас надалі говорити не тільки про існування інформаційної індустрії, а й індустрії масової комунікації - індустрії впливу на людину, суспільство й цивілізацію.

Використана література:

Амосов Н. На пороге нового века // Зеркало недели. - 1999. - 2 окт.

Бондаренко А. Д. Современная технология: теория и практика. - Киев; Донецк: Вища шк. , 1985. - 171 с.

Гуманітарні технології: Конспект лекцій / За ред. В. В. Різуна. - К. : Видавничий дім "КМ Academia", 1994. - 60 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К. : Освіта, 1999. - 351 с.

Каширин В. П. Философские вопросы технологии. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. - 286 с.

Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В

А. Вергун. - К. : Либідь, 1997. - 216 с.

Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. , 1999. - 634 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. - К. : Видавничий центр "Київський університет", 1999. - 308 с.

Різун В. В. , Мелещенко О. К. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. , 1992. - 96 с.

Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / Інститут системних досліджень освіти; Інститут журналістики Київського університету. - К. , 1995. - 200 с.

Різун В. В. Основи комп"ютерного набору і коректури: Підручник. - К. : Либідь, 1993. - 172 с.

Свириденко С. С. Современные информационные технологии. - М. : Радио и связь, 1989. - 300 с.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні