Системи технологій металургії і перспективи поліпшення її екологічних характеристик

План

Системи технологій чорної металургії 

Від руди до сталі без домни й коксу.  

Системи електрохімічних технологій  і токсичність їхніх відходів.  

Література.  


Системи технологій чорної металургії

Історичні періоди розвитку суспільства, як відомо, позначені назвами основного матеріалу, який воно застосувало для вироблення засобів праці і предметів ужитку: кам’яний, бронзовий і залізний віки. Останній охоплює і наш час, оскільки залізо і сьогодні є найпоширенішим штучно вилученим з природи конструкційним матеріалом — фундаментом сучасної цивілізації. За вмістом хімічних елементів у земній корі залізо (у хімічних сполуках) займає четверте місце (близько 5 %), поступаючись лише кисню, кремнію й алюмінію. За своїми властивостями воно задовольняє широкий спектр технічних вимог: може бути пластичним і піддатливим для обробки тиском, пружним або таким твердим, що може різати інші метали. Додаючи в залізо-вуглецеві сплави легуючі елементи, такі як Cr, Wo, Co, W та ін. , одержують нержавіючі й жаростійкі сталі.

Незважаючи на широке застосування в сучасній техніці алюмінію і нових сплавів на основі титану, цирконію, магнію та ін. , значення заліза в народному господарстві не зменшується.

Щорічне виробництво сталі у світі становить понад 700 млн. t. В Україні у 80-ті роки воно досягало 55 млн. t, тобто було більше, ніж у будь-якій іншій європейській країні

Металургія і сьогодні є провідною галуззю індустрії розвинених країн світу. Система технології чорної металургії відпрацьовувалась віками. І все ж вона завдає чи не найбільше екологічних турбот суспільству. Про це наочно свідчить екологічний стан областей України з розвиненою металургійною промисловістю (див. рис. 34).

Традиційна система технології виробництва сталі складається з послідовних технологічних процесів:

— видобуток залізної руди і її збагачення;

— видобуток флюсів у кар’єрах;

— видобуток і збагачення вугілля;

— коксування вугілля;

— доменний процес відновлення заліза з одержанням чавуну;

— виплавлення сталей із чавуну в мартенах чи конверторах.

Стехіометрія, матеріальний баланс та екологія процесу. Роз­глянемо матеріальний потік системи технологій цього виробництва за вже відомою нам схемою (див. розділ 1. 2. 3). Нині промислові руди вміщують заліза від 20 % і вище, а в домну надходить попередньо збагачена (звільнена від пустої породи) руда зі вмістом заліза до 60 %.

Матеріальні потоки основних процесів доменного відновлення заліза базуються на стехіометрії процесу і можуть бути схематично викладені у розрахунку на 1 t чавуну — залізо-вуглецевого сплаву (940 kg Fe, 40 kg C, 20 kg — Si, Mg і домішки) у такій послідовності.

Реальний вміст заліза у збагаченій руді, яка завантажується в домну, може досягати 60 %. Отже, на одну тонну чавуну (940 kg Fe) потрібно збагаченої руди (за пропорцією):

Fe

Руда

 

           60 %  —   100 %

хруди = (940 × 100)/60 = 1570 kg

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні