Складання маршруту екскурсії

пунктів маршруту провадиться за вказаними вище критеріями, при цьому основна увага повинна бути звернута на транспортну доступність обраних пунктів маршруту. Метою даного етапу є диференціація пунктів маршруту відповідно до мети подорожі з виділенням пунктів дислокації з тривалим програмним забезпеченням та екскурсійних пунктів.

Етап III. Вибір початкового та кінцевого пунктів.

Етап IV. Розробка схеми маршруту. Схема маршруту залежить від обраної форми. Маршрут - це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані.

Вибір схеми маршруту у транспортній екскурсії залежить від транспортної системи: конфігурації транспортної мережі, її густоти та технічного стану, рівня розвитку окремих видів транспорту, рівня розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує надійність та безпеку роботи транспорту. У пішохідній - від якості, наявності дорожньої сітки.

Найпоширенішим випадком при розробці схеми є варіант, коли за обмежений термін при мінімізації витрат часу на переміщення між основними пунктами маршруту бажано забезпечити максимально можливу інформативність подорожі, тобто охопити якнайбільше об'єктів показу задля задоволення пізнавальної мети. Такий варіант отримав назву «задача комівояжера».

Етап V. Об'їзд (обхід) маршруту. Це один з найважливіших етапів розробки нової екскурсії. При організації об'їзду (обходу) маршруту ставляться наступні задачі:

1) ознайомитись з плануванням траси, вулицями, площами, по яким прокладений маршрут

2) уточнити місце, де розміщений об'єкт, а також місце передбачуваної зупинки екскурсійного автобусу або пішохідної групи

3) освоїти під'їзд на автобусі до об'єктів або місць стоянок

4) провести хронометраж часу, необхідного для показу об’єктів, їх словесної характеристики і переміщення автобуса (пішохідної групи), а також уточнити протяжність екскурсії в цілому

5) провірити доцільність використання намічених об'єктів показу

6) вибрати найкращі точки для показу об'єктів і варіанти розміщення екскурсійної групи

7) вибрати методику ознайомлення з об'єктом

8) в цілях безпеки переміщення туристів по маршруту виявити потенційно небезпечні і прийняти міри.

Використана література:

1. Архипец Е. Украина - край туризма. Туристские маршруты и базы. -К. : «Здоров'я», 1997. - 280 с.

2. Бурма В. О. Берегами Серету: Путівник по туристичному маршруту. -Львів: «Каменяр», 1979.

3. Вопросы экскурсионной работы. / Состав, и научи, ред. H. H. Злацен, М. А. Казарина, Ф. Л. Курлат. - М. : Научно-исследовательський институт культуры. - 1973. - 238 с.

4. Гецевич H. A. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. - Мн. : изд-во «Университетское», 1988. -160 с.

5

Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. - 5-е изд. - М. : Советский спорт, 2004. -216с.

6. Зорин И. В. Энциклопедия туризма: Справочник/ И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

7. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. - 300 с.

8. Любіцева О. О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. - К. : «Альтерпрес», 2003. - 104 с.

9. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) - К. : «Альтерпрес», 2002. - 436 с.

10. Олійник Я. Б. , Гетьман В. І. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України В міжнародний рік екотуризму та гір// Вісник Київського університету. Географія. - 2002. - № 48 - с. 5-11.

1 2