Складне синтаксичне ціле

Петром Холодним, Святославом Гординським. Він міг би й далі успішно працювати в цьому жанрі. Але інші герої вже кликали за собою. Ті, з ким разом пішов воювати за свободу України. Цілий альбом «Волинь у боротьбі» присвятив художник будням повстанців у лісах, котрі ретельно прочісували чекісти. Тоді з Москви прийшов наказ негайно розшукати автора малюнків «і перепинити його антирадянську діяльність». 4 березня 1952-го біля села Сухівці було оточено бункер. Здаватися Нил Хасевич не хотів. І загинув разом із своїми товаришами. Спіть, хлопці, спіть. . .

(В. Шиляєв. )

 

Визначте, з яких мікротем складається текст. На основі тексту складіть усне висловлювання на тему «Художник Нил Хасевич».

 

Зверніть увагу!

Перше речення (заголовок) і останнє наведеного вище тексту одне й те ж, хоч мають різний смисл. Це один з конструктивних прийомів організації тексту — прийом рамки. Якщо в тексті щось протиставляється чомусь, то має місце прийом контрасту. Коли ж демонструється альтернативне протиставлення і вказується на можливість вибору одного з двох положень (або. . . або. . . ), то це прийом дилеми.

 

Прочитайте. Визначте текстовий суб'єкт і текстовий предикат першого абзацу.

 

ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИИ

Він є одним із найвідоміших графіків і малярів США українського походження

Народився 27 січня 1915 року в селі Пилипчому Борщівського повіту на Тернопільщині. Мистецьку освіту здобув у Варшавській Академії красних мистецтв та Хорватській Академії мистецтв у Загребі. Подальша його творчість пов'язана з Мюнхеном. Там оформив багато україномовних книг і журналів та змалював кілька картин на побутові теми. 1949 року Гніздовський емігрував до США.

Темами для своїх малярських творів Гніздовський обирав пейзажі, натюрморти, а також анімалістику (зображення тварин і птахів). Проте розв'язував ці теми дуже глибоко, на філософському рівні. Він знаходив у довкіллі все досконале, гармонійне, неначе для того, щоб підвести глядача до думки, що Бог створив світ і все в ньому є прекрасним, Твори Гніздовського мають найвідоміші музеї світу і багато приватних збирачів. Є його твори і в Білому домі — резиденції Президента США. Помер митець 8 листопада 1985 року в Нью-Йорку, його прах знаходиться в соборі св. Івана Богослова.  (За Д. Степовиком. )

 

Чи можна другий абзац поділити на частини? Чи завжди збігаються мікротема і абзац?

 

 З'ясуйте, до якого типу і стилю мовлення належить текст. Чи впливає це на його будову?

 

На основі двох попередніх текстів складіть письмове висловлювання на тему «Дві долі».

 

Для текстів типу розповіді характерний послідовний розвиток подій. У розповіді художнього, публіцистичного стилю виділяються експозиція, зав'язка, розгортання подій, кульмінація і розв'язка. У розповідь звичайно вводяться описи, роздуми, діалоги. Тексти-розповіді ділового чи наукового стилів простіші за будовою: в них не завжди простежується кульмінація, рідко вставляються роздуми, діалоги, описи.

У текстах-описах відображаються характерні ознаки описуваного об'єкта. Описи наукового і ділового стилів відзначаються повнотою, докладністю, тоді як в художньому стилі повнота охоплення об'єкта не є обов'язковою.

У текстах-роздумах доводяться або заперечуються певні тези, розкриваються зв'язки між явищами дійсності. Спосіб викладу змісту в текстах-роздумах може бути дедуктивним чи індуктивним. При дедуктивному викладі текст починається з тези, яка в наступних реченнях доводиться або спростовується. Завершується такий текст висновками. При. індуктивному викладі спочатку наводяться окремі факти, на основі яких потім робиться висновок.

 

Прочитайте. Визначте, до якого типу і стилю мовлення належить текст.

Чуга — це короткий, не довший ніж по коліна одяг без коміра, а тільки з вирізом для

1 2 3 4