Складне синтаксичне ціле

шиї, що обшитий шкірою або червоним сукном. Рукава довгі і рівні, без будь-яких оздоб. Чуга тчеться з овечої вовни таким способом, що зверху виглядає як велика овеча шкіра з довгою вовною, а всередині — густа тканина. Отже, чуга подібна на вивернутий кожух. Чуги робляться для жінок білі, а для чоловіків чорні.  (О. Воропай. )

 

Накресліть схему тексту, відбивши зв'язки між реченнями.  

 

Прочитайте. Охарактеризуйте будову тексту.

Історики в усі часи неоднаково оцінювали постать гетьмана Хмельницького. Складні-бо то події, центральною фігурою яких він був. Однак основні й об'єктивні наслідки діяльності Богдана свідчать на його користь. їх два. І обидва історично значимі і незаперечні. По-перше, український народ визволився від польсько-шляхетського ярма. По-друге, Україна стала самостійною державою — козацькою республікою, досвід якої, хоч і короткий, має повчальні демократичні здобутки. При цьому Україна вперше вийшла на міжнародну арену як самостійна політична сила. Переговори з Кримом, Туреччиною, Молдавією, Семигородом (Трансільванія), Польщею, Австрією, Швецією, Росією вела як держава з державами. І не вина Богдана, що його наступники за нових обставин не зуміли відстояти козацькі вольності. Донині гетьман Богдан-Зиновій Михайлович Хмельницький залишається видатним подвижником української історії. (За А. Онищенком. )

 

Побудуйте і запишіть аналогічне висловлювання про гетьмана І. Мазепу

 

Прочитайте. Визначте, які види зв'язків наявні в тексті.

 

МАЕСТРО З ГЛУХОВА

У Болонській музичній академії золотими літерами на мармурі викарбувано ім'я Максима Березовського. 1771 року йому тут було присвоєно звання академіка як видатному музиканту.

Талант до музики у Максима помітили ще в дитинстві. З милого серцю Глухова їде він на навчання до Києво-Могилянської академії. Скоро і тут помітили його талант та й відправили до Санкт-Петербурга у Придворну капелу. А згодом, як одного з найобдарованіших її співаків, посилають Максима на навчання до Італії.

Багато літ маестро із славного українського містечка Глухова зачаровував своїм красивим голосом найвишуканішу італійську публіку. На сцені театру у Ліворно поставив Максим Созонтович оперу «Демофонт», виявив себе талановитим творцем церковної музики. Та коли повернувся до Петербурга, царедворці його не помітили. Зарахували знову до капели без будь-якої посади і перспективи. Три роки приниження і відчаю призвели талановиту людину до білої гарячки, а закінчилася ця життєва драма трагедією — самогубством.

Музична спадщина М. Березовеького належить до класики хорового мистецтва. Лейтмотивом у ній є українська пісенна мелодія. Сьогодні хори і концерти Максима Березовського наснажують наше музичне відродження. (За Н. Руденко. )

 

 Виділіть мовні засоби міжфразового зв'язку.

 

Порівняйте свої відповіді з поданою нижче інформацією.

 

Засоби міжфразового зв'язку за функцією поділяються на такі, що забезпечують єдність змісту тексту, і ті, що виражають логічні зв'язки між частинами тексту.

До засобів, що забезпечують єдність змісту тексту, належать лексичний повтор, займенники і прислівники (хлопець — він, за річкою — там), синоніми, перифрази (лев — цар звірів), близькі за змістом слова (метробудівці — будівельники метро), контекстні синоніми (О. Гончар — письменник), родові і видові назви (сосна — дерево), метафори (сніг — біла ковдра) і метонімії (Франція — Париж). До цих же засобів належать і тематично близькі групи слів, протилежні за змістом слова, відповідність часово-видових форм, питальні риторичні речення.

Засобом вираження логічних відношень між частинами тексту служать вставні слова, що вказують на послідовність аргументів (по-перше, по-друге, отже, як бачимо), речення із загальним значенням, слова із просторовим чи часовим значенням (справа — зліва, одного разу — потім

1 2 3 4