Складнопідрядні речення з кількома підрядними

раптовій Юне личко,— спогадай мене! (М. Рильський);

Там, де Лючка круто в'ється, Де хати в садках; Де мене носила мати В поле на руках, Там я знаю кожну стежку, Кожен камінець,' Там узяв я пісню в серце Із людських сердець (Д. Павличко).

У складнопідрядному реченні з однорідною супід­рядністю два або більше підрядних того самого виду однаково залежать від того самого слова головного речення:

Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і гомін між людьми (П. Грабовський).

Тут від присудка люблю, що в головному реченні, однаково залежать три підрядні додаткові (відповідають на те саме питання кого? що?). Такі підрядні речення до головного приєднуються, як правило, однаковими сполучниками. Але можуть вживатися також різні сполучники чи сполучні слова:

Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що купити, чим засіяти пари і що сіяти по озимині (С. Скляренко).

Іноді однорідні підрядні частини поєдну­ються з опорним чи співвідносним словом головної частини або з головною частиною в цілому за допомогою різ­них сполучників або сполучних слів, але самі сполучники і сполучні слова належать до одного семантико-функціонального ряду, оформлюючи однотипні підрядні части­ни, напр. :

Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти

Коцюбинський);

Я писав про Францію, яку ніжно любив Генріх Гейне, чиїй пам'яті я й присвячую цю книжку (М. Рильський).

Іноді у складнопідрядних реченнях із однорідною супід­рядністю опускають однакові сполучники у другій і наступ­ній підрядних частинах, а зв'язок між підрядними однорід­ними частинами оформлюють за допомогою сурядних спо­лучників або безсполучникове, напр. :

Як тільки смеркне і чорне небо щільно укриє землю, далекий обрій враз розцві­тає червоним сяйвом (М. Коцюбинський);

Не звертав ніхто уваги й на Олександра Гайсина, хоча з-під насуплених брів виглядали колючі очі, сухе обличчя заросло чорною щетиною, шинеля була без хлястика (П. Панч).

У таких випадках увиразнюється внутрішній сурядний зв'язок між однорідними підрядними частинами.

Гармонійність побудови складнопідрядних речень з однорідною супідрядністю часто використовують митці, слова. Наведемо вірш Д. Павличка, де вжито чотир­надцять однорідних підрядних частин:

Де немов з бавовни білі хмари,

Це стоять, як велетні, чинари,

 Де не мовкне пісня соловейка,

Де вогнем ферганська Тюбетейка.

Прикрашає коси незчисленні,

Де співці у вічному натхненні,

Де сліди старого Алішера,

Де Зухра (по-нашому Венера)

Смажить шашлики, розклавши ватру

В центрі, міста, в затишку театру,

Де у кожнім винограднім гронці

Стільки е наснаги, як у сонці,

Де, як бубон, сонце золотаве

Стелить звук-проміння на отави,

Де Тімура мури мармурові

Увібрали силу сліз і крові,

Де стихає в надвечір'ї спека,

Де рясніють зорі Улугбека,

1 2 3 4