Складнопідрядні речення з кількома підрядними

style="text-align: Взагалі треба сказати, що і в Парижі, і скрізь у Франції впадала в око та дбайли­вість, із якою ставляться французи до пам'ятників старо­вини (М. Рильський);

Пішов цей поетичний звичай, ли­бонь, від Альфонса Доде, що надумав собі колись пожити в старому вітряку і написав там свої задушевні «Листи з мого млина», як ми звичайно перекладаємо (М. Риль­ський);

Все це я міг би сказати Івану Захаровичу, якби не був переконаний, що набагато щасливіший за нього. Мені навіть шкода його, no-людському жаль, бо ж він не знає, як легко дається людині щастя, якщо вона не вига­дує його сама собі, не пнеться до нього з останніх сил, а ласує ним вільно, як повітрям і водою (Григір Тютюн­ник).

Найуживанішими є конструкції з двоступеневою і триступеневою послідовною підрядністю.

Конструкції з супідрядністю і послідов­ною підрядністю — це неелементарні складнопід­рядні речення, що поєднують у собі супідрядність і послі­довну підрядність. У деяких конструкціях домінує супід­рядність, в інших — послідовна підрядність, напр.:

Живу я правдою тією, Що птах не може стать змією, Що маску будь-який лакей Бере, бо все йому о'кей! (Д. Павличко);

Ми нап'яли на березі намет Округлий, гостроверхий, жовто-білий, Такий, як хижі половці в степах За давнини глухої напинали, Як напинали і чубаті наші Завзяті пред­ки, що про них писав Тарас Григорович, додаючи, Що синє море вельми їх любило, Сприяючи в походах їх на Крим, На Цареград походах, що не знає Подібних їм історія людська... (М. Рильський).

Якщо в першому з наведених складнопідрядних речень, яке складається з трьох підряд­них частин, переважає однорідна супідрядність (дві супідрядні частини й одна поєднана послідовною підряд­ністю частина), то у другому реченні, що складається з п'яти підрядних частин,— послідовна підрядність (чотири підрядні частини поєднано послідовною підрядністю, лише дві — однорідною супідрядністю).

1 2 3 4