Словотворення в українській мові

прийменник).

Словотвірний аналіз - це встановлення способу словотворення аналізованого слова, тобто визначення твірної основи та словотворчих афіксів: атомний - атом + н, розпорошений - розпорошити + ен, пізно - пізній + о. Повний словотвірний аналіз передбачає виділення і первісної основи ряду слів: лісівництво, лісівник, лісовий, ліс.  

Способи творення нових слів

Процес творення нових слів у мові також має назву словотворення.

Нові слова утворюються на базі вже існуючих слів чи словосполучень, які називають твірними ( у випадку правда => правдивий твірним словом є правда).

Частину слова, яка входить до складу нового (похідного) слова, у свою чергу, називають твірною основою (вантаж => навантаження => вантажівка => перевантажити).

Твірною основою може бути і ціле твірне слово (дивитися => роздивитися).

Від одного і того ж слова можна утворити кілька інших слів (ліс => лісник, лісок, лісовий, праліс). В усіх цих словах є спільна частина- ліс. І в значеннях цих слів також є спільне:

  • лісник- людина, що доглядає ліс;
  • лісок- невеликий ліс;
  • лісовий (горіх)- горіх, що росте у лісі;
  • праліс- дуже старий ліс.

Такі слова називаються спорідненими, або спільнокореневими (тому що в них є спільна частина - корінь)

Ряд спільнокоренних слів, що розташовується відповідно до послідовності їх творення (плід => плідний => плідник => плідниковий), називають словотворчим гніздом.

Нові слова здебільшого утворюються за допомогою словотворчих афіксів (префікса, суфікса чи постфікса), які приєднуються до твірної основи.

В українській мові виділяють морфологічні і неморфологічні способи творення слів.  

Морфологічні способи словотворення

Морфологічні способи творення слів - основні.

До морфологічних способів належать такі типи творення:

  • суфіксальний;
  • префіксальний;
  • префіксально - суфіксальний;
  • безафіксний;
  • складання основ і слів.

 СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Суфіксальний спосіб - це спосіб творення слів за допомогою суфікса (гарячий => гаряченький, слухати => слухач, вітер => вітерець).

ПРЕФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Префіксальний спосіб - це спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів (давати => надавати, хто => ніхто, в'язати => вив'язати).  

ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Префіксально- суфіксальний спосіб дозволяє створювати слова одночасним додаванням до твірної основи словотворчого префікса і суфікса (межа => безмежний, при дороз і=> придорожній).  

БЕЗАФІКСНИЙ СПОСІБ

Безафіксний спосіб (відкидання значущих частин) - це спосіб творення слів шляхом укорочення твірного слова (переходити => перехід, нічний => ніч).  

ОСНОВОСКЛАДАННЯ

Основоскладання - це такий спосіб творення слів, при якому дві і більше основ поєднуються в одне слово (хмари чесати => хмарочос, синій + жовтий => синьо-жовтий).  

СКЛАДАННЯ СКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Складання скорочених слів - це спосіб творення слів скороченням основ

1 2 3 4 5