Словотворення в українській мові

кількох слів. Твірні основи при цьому можуть бути повними (залізобетонний) і скороченими (абревіатура різних типів - мінпраці, вуз, зарплата, КПІ - Київський політехнічний інсттитут).

Повні основи можуть поєднуватися за допомогою сполучних голосних о (після твердих приголосних), е (після м'яких приголосних) та є (якщо основа закінчується на й): паровоз, світогляд, краєвид, зорепад.

Прикметники, що утворюються на базі підрядної сполуки, пишуться разом (червоноармійський, однокімнатна), а прикметники, утворені за допомогою сурядної сполуки слів, пишуться через дефіс (зелено- білий, науково- технічний). 

Неморфологічні способи словотворення

При неморфологічних способах творення утворення нового слова відбувається:

 • через злиття цілого словосполучення; (цього дня => сьогодні, добра ніч => добраніч);
 • через набуття ним нового значення:
 • корінь (у рослин) => корінь (у математиці);
 • супутник (людина) => супутник (літальний апарат);
 • шляхом переходу однієї частини мови в іншу: завідуючий, операційна, кругом, відпочиваючий.

Творення частин мови

Самостійні частини мови

Творення іменників

Нові іменники найчастіше виникають від іменників, прикметників, числівників і займенників:

 • за допомогою суфіксів: футбол => футболіст, вчити => вчитель, козацький => козаччина;
 • за допомогою префіксів: відповідальність => безвідповідальність, матерія => антіматерія;
 • за допомогою префіксів і суфіксів: борг => заборгованість, безпека => забезпеченість;
 • складанням окремих основ: за Карпатами => Закарпаття, південь + американець => південноамериканець;
 • складанням скорочених слів: спільне підприємство => СП, завідуючий магазином => завмаг;
 • безафіксним способом: великий => велич, вивозити => вивіз;
 • переходом прикметників у іменники: приймальня, керуючий. 

Творення прикметників

Нові прикметники творяться від іменників, дієслов та інших прикметників:

 • за допомогою суфіксів: кімната => кімнатний, рухатися => рухливий, кінь => кінний;
 • за допомогою префіксів: народ => антинародний, за кордоном => закордонний;
 • за допомогою префіксів і суфіксів: під землею => підземний, мусити => вимушений;
 • складанням окремих слів: багато поверхів => багатоповерховий, вічно зелений => вічнозелений;
 • складанням основ без суфікса та основи з суфіксом: українські + німецькі => україно-німецькі, новий + рік => новорічний;
 • переходом із інших частин мови: перший номер => перший (кращий) студент. 

Творення числівників

Числівники творяться:

 • за допомогою суфіксів: два => двадцять, чотири => чотирнадцять;
 • складанням: три + сто => триста. 

Творення займенників

Займенники виникають від інших займенників:

 • за допомогою суфіксів: хто => хтось, якийсь => якийсь-небудь;
 • за допомогою префіксів: скільки => декілька, хто => ніхто. 

Творення дієслів

Дієслова виникають:

 • за допомогою суфіксів: зелений => зеленіти, вмивати => вмиватися;
 • за допомогою префіксів: малювати => намалювати, виконати => перевиконати;
 • за допомогою префіксів і суфіксів одночасно: бігти => розбігтися, двоє => подвоїти. 

Творення прислівників

1 2 3 4 5