Соціальна педагогіка_к.р1

План

1. Програма вивчення особистості школяра.

2. Діяльність педагога на різних етапах профілактики адекватної поведінки

3. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі


1. Програма вивчення особистості школяра

При вивченні особистості необхідно проаналізувати та описати такі умови (фактори): 

1. Зовнішні - сім'я, друзі, класний колектив, позашкільні контакти.  

2. Особистісні особливості учня: здібності, темперамент, характер, знання, уміння, навички.  

І. Загальні відомості

1. Біографічні відомості Прізвище та ім'я учня (з етичних розумінь у психологічних дослідженнях додержуються конфіденційності, тому можна визначати ініціалами) його вік, в якому класі навчається. Стан здоров'я та загальний фізичний розвиток.  

2. Умови життя в сім'ї (її склад, соціальне й моральне становище, професія та освітній рівень батьків, житлові умови. Вплив батьків на учня, відношення до нього, положення у родині).  

II. Взаємовідносини з однокласниками та вчителями

1. Загальна характеристика класного колективу, місце учня у колективі, усвідомлення свого статусу (можна використовувати методику "Соціометрія").  

2. Характер відносин з однокласниками: з ким дружні відносини, чому; із яких причин і чому конфліктує? (можна використовувати методику К. Томаса по діагностиці схильності до конфліктної поведінки).  

3. Покажіть як складаються взаємини з хлопчиками, дівчатами.  

4. Виявіть особливості позитивної та негативної поведінки учня та форми їх прояву (можна використовувати методики: конфліктної поведінки та методику вивчення рівня ставлення до вживання психотропних речовин)

 

5. Визначення рівня ставлення учня до вживання психотропних речовин; визначення в учнів ступеня ризику залучення Їх до вживання психотропних речовин).  

ІІІ. Особливості характеру та темпераменту: 

1. Тип і особливості темпераменту (за методикою Г. Айзенка). Прояв темпераменту в поведінці - стриманість, спокій, рухливість, агресивність та інше.  

2. Особливості характеру - цільний, суперечливий. Як відноситься до себе (самооцінка, вимогливість до себе): Відношення до батьків, членів родини, вчителів, класного колективу, друзів. Як виконує обов'язки в родині, школі. Відношення до праці, розуміння її необхідності; відношення до навчання та речей.  

3. Характеристика акцентуації характеру (за опитувальником Шмішека).  

IV. Особливості емоційно-вольової сфери:

1. Вольові риси характеру: самостійність, цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, витримка.  

2. Емоційні особливості характеру — емоційні особливості, зміст і спрямованість почуттів, стійкість емоцій, які емоції переважають, глибина переживань невдач та успіхів, схильність до стресів, культура емощй (можна використовувати методику виявлення переважаючих емоцій; САН-виявлення рівня емпатійності).  

V. Навчальна діяльність

1. Мотиваційна сфера особистості — мотиви й інтереси, їх спрямованість, ведучі інтереси.  

2. Рівень розвитку особистості. - здібності, рівень їх розвитку, характеристика; інтелектуальні властивості особистості (глибина, самостійність суджень та інше); обсяг і глибина знань, умінь, навичок (методика "Прості аналогії).  

3. Особливості: уваги (за тестом Бурдона), характер розвитку мимовільного та довільного запам'ятовування - заучує механічно або осмислено, чи володіє раціональними прийомами запам'ятовування, яка його швидкість та міцність, легкість відтворення, індивідуальні особливості пам'яті (

1 2 3 4 5

Схожі роботи