Соціальна робота з людьми похилого віку 1

План

Соціальна робота з людьми похилого віку

Будинки-інтернати для людей похилого віку

Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома

Особливості підготовки соціальних педагогів до роботи з людьми  похилого віку

Психологічна допомога людям похилого віку

Література

Соціальна робота з людьми похилого віку 

Соціальна робота з людьми пізньої старості і людьми похилого віку займає пріоритетне місце в системі соціалного захисту населення.

У різних суспільствах старі люди часто сприймаються крізь призму стереотипів. За результатами опитувань населення в різних країнах світу виявилось, що існують як позитивні, так і негативні уявлення про старих людей, що впливає на ставлення до них суспільства. Ці стереотипи заважають сприймати людей похилого віку деференційовано, як індивідумів, які дійсно мають між собою певні розбіжності .

Негативні стереотипи :

 • більшість старих людей бідні;
 • більшість старих людей не можуть звести кінці з кінцями через інфляцію;
 • у більшості старих людей є житлові проблеми;
 • старі люди, як правило, слабі і хворі;
 • більшість старих людей живуть в соціальній ізоляції і страждають від самотності, утримуються в будинках для престарілих.

Позитивні стереотипи:

 • старі люди відносяться до досить заможної частини населення, працюючи члени суспільства щедро забезпечують їх пенсіями і допомогами.
 • Старі легко зходяться з іншими людьми , вони добрі і привітні.
 • Більшість з них відрізняється зрілістю
  Життєвим досвідом і мудрістю. Вони цікаві люди.
 • Більшість старих людей вміють слухати і особливо терплячі відносно дітей.
 • Більшість старих людей відрізняються добротою і щирістю щодо своїх дітей і онуків.  

У соціальній роботі з людьми похилого віку вирішуються такі завдання:

 • Попередження причин , які породжують проблеми літніх людей;
 • Сприяння практичній реалізації прав і законних інтересів , забезпеченню можливостей самореалізації і самовиявлення людей похилого віку і попередження соціальної ізоляції , відсторонення від активного життя;
 • Додерження рівності і врахування можливостей літніх людей при отриманні соціальної допомоги і послуг;
 • Виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в соціальній допомозі і обслуговуванні;
 • Використання нових технологій соціальної допомоги , яка спрямована на задоволення потреб людей похилого віку.

Соціальна робота з людьми похилого віку проводиться у таких напрямках:

 1. соціальне забезпечення, соціальна допомога, створення необхідних матеріальних і фінансових умов для підтримання нормальної життєдіяльності;
 2. догляд і соціальна допомога в стаціонарних установах Міністерства праці і соціальної політики;
 3. соціальна робота з людьми похилого віку в територіальних центрах і відділенняхденного перебування;
 4. догляд і соціальна підтримка на дому.

Соціальна допомога людям похилого віку – це забезпечення у грошовій чи натуральній формах , у вигляді послуг чи пільг, які надаються із врахуванням законодавчо закріплених державою соціальних гарантій із соціального забезпечення. Соціальна допомога має характер періодичних чи разових  доплат до пенсій і допомог, натуральних видач та послуг з метою надання адресної , диференційованої підтримки різним категоріям літніх

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні