Соціальна робота з різними групами клієнтів

віку; діти які мають проблеми у навчанні та їх родини; безпритульні діти; наркомани; та інші які потребують соціальної допомоги.

Найчастіше клієнтами соціальної роботи є ті, що потребують допомогу, тобто хворі, бідні, та ті що самі не можуть захистити свої інтереси.

Не завжди потенційні клієнти до соціальних служб за допомогою. У деяких випадках робітними соціальних служб змушені самі йти до клієнтів самим. Це передусім „вуличні діти”. Соціальна робота з такою категорією людей спрямована на попередження криміналізації підлітків

Основні напрямки такої роботи:

- „аут річ-робота” – спрямована на залучення таких дітей до соціальних служб;

- „детач-робота” - покликана надавати соціальну підтримку на вулиці.

Вулична соціальна робота з дітьми покликана поліпшити їх соціальне становище і здоров`я:

Робота соціальних служб з такими дітьми спрямована на:

- забезпечення харчуванням;

- створення банків одягу і взуття;

- надання медичної допомоги;

- проведення виховних бесід, спрямованих на посилання мотивації дітей до соціально прийнятної поведінки.

Важливу роль у роботі соціальних фахівців відіграють принципи:

1. принцип універсальності-недопущення дискримінації при наданні соціальної допомоги за ознаками соціального статусу;

2. принцип охорони соціальних прав-соціальні служби повинні поважати і оберігати соціальні права своїх клієнтів;

3

принцип соціального реагування-полягає в необхідності вживати заходів щодо розв’язання соціальних проблем;

4. принцип профілактичної спрямованості-налаштовує на докладання зусиль спрямованих на запобігання виникненню соціальних проблем;

5. принцип опори на власні сили клієнта, його активну позицію у розв’язанні своїх проблем;

6. принцип толерантності- часто соціальні працівники мають справу з особами які можуть визнатися невизначними але викликати симпатію. Основною метою соціальної роботи працівників є надання допомоги сім’ям та особам які потребують допомоги.

Завдання проведення соціальної роботи з спеціальними групами клієнтів здійснюються через напрямки роботи:

• реалізація державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді міста;

• надання інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм соціальної допомоги дітям та молоді;

• організація та проведення різноманітних за формою і змістом заходів з метою попередження та подолання негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

• здійснення соціальної опіки окремих категорій дітей та молоді, зокрема, інвалідів, сиріт, молодих сімей тощо;

• вивчення і прогнозування соціальних процесів і тенденцій, які впливають на формування широких соціальних інтересів, потреб та духовних цінностей молоді;

• інтеграція у всеукраїнську та міжнародну систему соціальної роботи з молоддю.


2. Індивідуальна соціальна робота

Індивідуальна соціальна робота - метод, спрямований на надання допомоги індивідам і сім'ям у розв'язанні психологічних, міжособистісних, соціоекономічних проблем шляхом особистісної взаємодії з клієнтом. Цей метод дозволяє враховувати особливості розвитку, фізичного і духовного стану, рівень підготовки, інтереси і потреби, життєвий досвід клієнта. Індивідуальна соціальна робота - одна з найпоширеніших форм діяльності соціального

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні