Соціальні функції бібліотеки

План

1 Соціальна роль бібліотеки у суспільстві 3

2 Соціо-культурний підхід до бібліотеки як феномену культури. 4

3 Функції бібліотеки, пов'язані з обслуговуванням читачів. 7

Література. 13


1 Соціальна роль бібліотеки у суспільстві

Поняття соціальної ролі можна вважати ключовим у ієрархії понять: «місія», «значущість», «функції» бібліотеки.

У «Словнику російської мови» С. І.  Ожегова слово «місія» трактується як «відповідальна роль», «значущість» - як синонім ролі; «функція» - «коло обов'язків, призначення, роль».

 Розмірковуючи над змістом поняття місії публічної бібліотеки, можна виокремити в ньому два взаємопов'язаних рівня - глобальний і особистісний.  У глобальному плані місія бібліотек полягає у збереженні та подальшому розвитку досягнень цивілізації; в особистісному - у формуванні Людини в людині.

 У поняття значимості включається ступінь необхідності бібліотеки, усвідомлюваної державою, суспільством і особистістю.  Бібліотеки грали величезну роль в житті людей в усі часи.  І сьогодні, в умовах стрімкого збільшення потоків інформації та знань, роль бібліотек продовжує залишатися незмінною.  Одна з головних завдань бібліотек у сучасному світі - це забезпечити вільний доступ до інформації та її джерел всім бажаючим.  І все частіше бібліотекар з пропагандиста та зберігача книги перетворюється на інформаційного фахівця, який з успіхом орієнтується у величезному потоці інформації, подвоюється кожні 8 років.

Соціальна ж роль її - це реальне значення, місце бібліотеки в дійсності в той чи інший період, Активність цієї ролі залежить від активності і повноти виконання бібліотекою її функцій, Разом з тим точне визначення і виокремлення функцій пов'язано з чіткістю розуміння соціальної ролі бібліотеки, зумовленої місцемі часом

 Функції в даній ієрархії понять - найбільш рухливі, що змінюються в часі і просторі, місія - поняття незмінне, споконвічно притаманне бібліотеці по самій її природі.

 

2 Соціо-культурний підхід до бібліотеки як феномену культури

Останнім часом багато говориться про нову бібліотечної теорії та реалізації її на практиці.  На різних семінарах і круглих столах обговорювалися проблеми формування нової методології бібліотечної справи та розробки нової моделі сучасної бібліотеки, яка б відповідала вимогам суспільства.  Єдиної теорії бібліотеки поки немає, існували й існують різні концепції ідеальної бібліотеки - просвітницькі, формальні, системні.  Сьогодні вчені все більше звертаються до змісту та структури бібліотечного фонду і по ньому вивчають такі функції як систематизація, зберігання і розповсюдження культурної спадщини.  Проблема співвідношення та відповідності бібліотечної системи каталогів і уявлення читача про те, де може знаходитися дана книга є дуже важливою і вагомою.  Книгу буває складно знайти, оскільки принцип відбору літератури для бібліотеки та принцип розстановки книг у фонді спираються на суб'єктивні чинники. Читач в першу чергу орієнтується на назву теми, за якою цікавлять його книги.  Він шукає літературу в систематичному каталозі за рубрикою, ідентичною у його розумінні його проблематики.  Тут і з'являються спірні моменти, куди ставити книгу, якщо за змістом вона відноситься і до однієї, і до іншої сфері.  Яким чином у бібліотеці відбувається зміна форм класифікації і що є визначальним фактором при розподілі літератури в каталозі?

Сьогоднішня бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) вже не відображає повною мірою систему наукового знання і структуру культури.  Багато її елементи потребують заміни або нової інтерпретації.  Можна звичайно, додати в існуючу класифікацію нові розділи та диференціювати колишні, що зробить її ще більш складною і важкою для сприйняття і розуміння.  Стає відчутною потреба в новій класифікації літератури в бібліотеках, яка передбачає створення іншої структурно-тематичної моделі каталогу.

З точки зору культурологічного підходу організація інформаційного потоку повинна здійснюватися на основі системного розуміння культури.  Як

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні