Соціологічне вчення Герберта Спенсера

Соціологічне вчення Герберта Спенсера

 ПЛАН

  1. Г. Спенсер як один із засновників соціології як науки, особливості його концепції
  2. Системні принципи розвитку суспільства за Г. Спенсером
  3. Соціальна політика у вченні Г. Спенсера
  4. Роль Г. Спенсера в історії становлення соціології як науки

Список використаної літератури

 1. Г. Спенсер як один із засновників соціології як науки, особливості його концепції

До засновників соціології як окремої науки зараховують також видатного англійського мислителя Герберта Спенсера (1820-1903). Деякі історики соціології розглядають його концепцію як пряме продовження вчення О. Конта, інші — як послідовника Ч. Дарвіна з його вченням про походження видів у тваринному світі.

Однак він сам заперечує проти таких співставлень. Г. Спенсер зокрема вказує, що Конт створив опис походження ідей (три стадії розвитку людського інтелекту); йому ж належить опис походження речей, тобто опис зовнішнього світу, який розвивається через еволюцію.

З другого боку, Спенсер вважає, що не він в Дарвіна, а останній в нього запозичає ідею еволюції, яку Спенсер, за його словами, розвинув на 7 років раніше Дарвіна, першим сформулювавши принципи природного відбору та боротьби за існування.

Тому слід детальніше зупинитись на вченні Г. Спенсера, викладеному в працях «Вивчення соціології», «Принципи соціології», «Основи соціології», «Соціологія як предмет вивчення» тощо.

Теоретичні погляди Спенсера формувались головним чином під впливом природничих наук, які в той час все частіше звертались до ідеї еволюції. Ідея еволюції —центральний пункт вчення Спенсера

Він визначає еволюцію таким чином: це інтеграція (тобто об'єднання у ціле) речовини, в ході якого ця речовина переходить зі стану невизначеної однорідності до стану визначеної зв'язаної різнорідності.

Межа, за яку еволюція не може перейти, — це рівновага системи. Порушення рівноваги викликає розпад, з якого починається новий еволюційний процес. Все існуюче проходить через цей цикл розвитку й розпаду, а потім і творення нового.

Спенсер виділяє три види еволюційних процесів: неорганічний, органічний, що стосується живої природи, і надорганічний, який здійснюється у суспільстві. Суспільство — частина природи; воно не створене штучно ані спільною волею людей, ані Богом.

 

2. Системні принципи розвитку суспільства за Г. Спенсером

Суспільство для Спенсера є соціальним організмом, подібним до біологічних систем: воно розвивається за загальними системними принципами.

• Суспільство, як і біологічний організм, в ході свого розвитку нарощує масу (чисельність населення, матеріальні ресурси тощо).

• Зростання маси приводить до ускладнення структури. Стосовно суспільства це знаходить свій вияв у зростанні числа соціальних груп і спільнот, які, в свою чергу, творять соціальні інститути як форми самоорганізації свого життя; таких соціальних інститутів Спенсер налічує п'ять: домашні, обрядові, політичні, церковні, професійнопромислові (див. попередню лекцію).

• Ускладнення структури супроводжується диференціацією (розподілом) функцій, які виконуються окремими частинами. Стосовно суспільства це означає, що кожний соціальний інститут має свої, притаманні йому функції, які в сукупності забезпечують існування суспільства з його розгалуженою соціальною структурою.

• Диференціація функцій веде до поступового посилення взаємозалежності й взаємодії частин. Стосовно суспільства це означає чітке розмежування функцій різних соціальних інститутів, розподіл сфер їх впливу і відповідальності. Якщо цей порядок порушується і певний соціальний інститут підміняє інші, — починається регрес або розпад соціального організму. Спенсер особливо застерігає проти непомірного розширення повноважень і функцій держави, що з часом приводить до порушення

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні