Складання маршруту екскурсії

План

1. Складання маршруту екскурсії.

2. Принципи побудови маршруту.

3. Розробка маршруту.

1. Складання маршруту екскурсії

Маршрут екскурсії — це найбільш зручний шлях проходження екскурсійної групи, який сприяє розкриттю теми і пов'язаний з процесом показу об'єктів.

При складанні маршруту необхідно дотримуватися таких головних вимог:

по-перше, показ об'єктів повинен вестися в логічній послідовності,

по-друге, маршрут повинен забезпечити показ об'єктів, необхідний для якнайповнішого розкриття теми екскурсії. Розташування пам'ятників на території, наявність під'їзних шляхів і майданчиків для показу самі по собі вже визначають побудову маршруту,

по-третє, маршрут повинен включати впорядковані зупинки, в тому числі санітарні, а також місця парковки транспортних засобів

Маршрут повинен бути компактним. Щоб не допускати дуже довгих пауз і не порушувати цілісності розповіді, переїзди або переходи від об'єкту до об'єкту не повинні перевищувати 10—15 мін. Крім того, необхідно прокладати маршрут по найвпорядкованіших магістралях міста, а також не можна допускати повторних проїздів («петель») по одній і тій же ділянці маршруту (вулиця, площа, міст і т. д. ). При розробці маршруту враховується можливість зупинки автобуса і виходу групи біля кожного з основних об'єктів, на показі яких розкривається одна з підтем екскурсії.

Розробка маршруту - складна багатоступінчата процедура, яка потребує досить високої кваліфікації і є одним з елементів технології створення нової екскурсії. При розробці автобусного маршруту слід керуватися «Правилами дорожнього руху», «Уставом автомобільного транспорту», «Правилами перевезення пасажирів» та іншими відомчими нормативами.

Об'єкти, в залежності від своєї ролі в маршруті екскурсії, можуть бути використані як основні і додаткові.

Основні об'єкти піддаються більш глибокому аналізу, на них розкриваються підтеми екскурсії.

Показ додаткових об'єктів, як правило відбувається при переїздах (переходах) екскурсійної групи і не займає особливого положення

Рекомендується до моменту проведення екскурсії мати декілька варіантів руху групи. Необхідність зміни маршруту в ряді випадків визивається транспортними «пробками», ремонтними роботами на міських магістралях. Все це повинно бути враховано при складанні різних варіантів маршруту.

Розробка автобусного маршруту завершується узгодженням і затвердженням паспорту і схеми маршруту, розрахунком кілометражу і часу використання автотранспорту.  

2. Принципи побудови маршруту

Екскурсійні маршрути можуть будуватися за:

1. хронологічним,

2. тематичним і

3. комплексним тематико-хронологічним принципом.

При хронологічному принципі побудови маршруту об'єкти повинні показуватися з моменту їх виникнення. Зважаючи на розкиданість об'єктів по місту строго витримати цей принцип при розробці маршруту досить складно, проте в екскурсіях на історико-революційну тематику, в літературно-біографічних екскурсіях і деяких інших така побудова маршруту необхідна. Прикладом хронологічної побудови маршруту можуть бути екскурсії, присвячені життю та діяльності видатних людей.

За тематичним принципом побудована більшість екскурсій, наприклад «Київ літературний», «По садах і парках міста», «Замки Тернопільщини».

Комплексний тематико-хронологічний принцип застосовується найчастіше в міських оглядових багатопланових екскурсіях. В них хронологічна послідовність викладу матеріалу дотримується тільки всередині підтеми.  

3. Розробка маршруту

Розробка маршруту включає такі етапи:

Етап І. Вибір пунктів маршруту (вибір об'єктів екскурсії).

Критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами.

Етап II. Ієрархізація

1 2