Специфіка телевізійної реклами

План

Вступ. 3

1. Телебачення як носій реклами. 4

2. Форми та жанри телереклами. 5

3. Структура, мета та способи виконання телевізійної реклами. 7

4. Розміщення телереклами. 9

5. Соціологічні данні як спосіб визначення ефективності реклами на телебаченні. 11

6. Правила та категорії створення телевізійної реклами. 12

Висновок. 14

Список літератури. 15


Вступ

Жоден вид реклами не можна зрівняти з телевізійною за рівнем впізнання. І хоча відгуки про неї часто неоднозначні та досить різкі, рекла­ма на телебаченні залишається надзвичайно ефективною завдяки масштабу аудиторії, недоступному іншим засобам реклами, а також максимальним можливостям впливу на телеглядача. При цьому для пропагування видавни­чої діяльності та продукції телереклама використовується не досить часто, що зумовлено перш за все її вартістю. Проте така можливість існує, тому слід орієнтуватися в специфіці презентування видавничої продукції чи послуг за допомогою цього рекламного носія, що свідчить про актуальність порушеної проблематики та визначає мету статті — розгляд відмітних ознак і особливостей створення телевізійної реклами як ефективного засо­бу популяризації видавничої продукції та послуг.


1
Телебачення як носій реклами.

Перш за все необхідно відзначити, що телебачення як рекламний носій має безліч переваг. Так, незаперечною перевагою телевізійної реклами є одночасний візуальний та аудіальний вплив, а також те, що подія спосте­рігається в русі. Іншою первагою телереклами є те, що таргетинг (вибірко­вий показ реклами) дозволяє точно адресувати реламне оголошення цільовій аудиторії, відбираючи її за географічним розміщенням, інтересами, часом. Крім того, саме телебачення надає можливість створювати незабутні образи, показати, що відчуватиме глядач після придбання товару; може створити навколо товару атмосферу ажіотажу; особистісне звернення уподібнює телерекламу особистому продажу та ін. Серед недоліків теле­реклами варто назвати її короткочасність та епізодичність, зокрема нетри­валість телереклами не дозволяє запропонувати ввесь асортимент товарів; високу вартість. Та головний її недолік полягає в тому, що увага телегляда­ча має увесь час зосереджуватися на екрані, в іншому разі телерекламу просто не сприйматимуть [11]. Саме тому вдала телереклама характери­зується тим, що:

- є цікавою, послідовною візуалізацією;

- привертає увагу в перші п'ять секунд;

- не змушує, а допомагає сприймати суть;

- сюжет створюється навколо людини, що користується товаром, а не навколо неживого предмета;

- небагатослівна — кожне слово має бути впливовим.


2. Форми та жанри телереклами

Загалом, як і інші види, телереклама має безліч форм та жанрів, най­головнішими серед яких є такі.

Анімаційний ролик — це мальований, ляльковий чи з використанням комп'ютерної графіки відеоматеріал. Анімація використовується тоді, коли небажано демонструвати реальний товар з етичних чи інших міркувань, а також тоді, коли товар необхідно персоніфікувати.

Біжучий рядок — короткий текст, що містить назву фірми чи товару, певну пропозицію та реквізити і який рухається внизу екрана.

Біжучий рядок не може бути занадто довгим, складатися з багатьох речень. Зазвичай він має фіксований розмір у знаках чи словах. Може бути ефективним засобом для іміджевої реклами видавництва чи книжкового магазину. Напрямок руху біжучого рядка — зліва направо внизу екрана.

Особлива його перевага в тому, що рядок може з'являтися не в реклам­ному блоці, а під час показу фільму або передачі, охоплюючи таким чином їхню аудиторію. Деякі дослідники вважають біжучий рядок незручним для сприйняття, оскільки глядач має «розриватися» між передачами/фільмом та рекламою. Як результат, він не сприймає рекламну інформацію якісно. Інші вважають біжачий рядок малоефективним і невиправданим, оскільки на нього мало хто дивиться і

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні