Специфіка вияву української релігійності в творчості І. Огієнка

І. Моє життя // Наша культура. – 1935. – Кн..7. Огієнко І. Українська церква: Нариси з історії української православної церкви: У 2-х т. – К., 1993. – 284 с.Франко І. Зібрання творів: У 50-ти тт. – Т.5. Листи 1895-1916. – К., 1996. Шаров І. 100 видатних імен України. – К., 1999. – 504 с. Шептицький А. – Огієнку І. 1 жовтня 1941 р. // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.95-96.Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка (Митрополит Іларіон). – Київ – Вінніпег, 1998. – 26 с.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні