Співпраця дошкільного закладу з родинами у вихованні дітей

в дитсадку шляхом анкетування батьків, тестування, відвідування сімей удома.

Відвідування сімей є важливим ланцюжком в індивідуальній роботі з батьками. Адже це дає пе­дагогу можливість поспілкуватися з усіма членами родини, які беруть участь у вихованні дитини (із сес­трами, братами, бабусями, дідусями тощо). Пер­ший візит до сім'ї (особливо, якщо дитина ще не ходить у дитячий садок) — відповідальний момент, який часто визначає, чи довірятимуть батьки вихо­вателю, дослухатимуться до його порад, чи буде налагоджений у них контакт і взаєморозуміння. Пов­торні відвідування залежать від результатів поперед­нього знайомства, поведінки дитини в колективі однолітків, ставлення батьків до своїх обов'язків, їхньої участі в житті дошкільного навчального закла­ду. Прийшовши до дитини вдруге, педагог обов'яз­ково перевіряє виконання своїх рекомендацій, що були надані минулого разу. При цьому вихователь має бути делікатним, уважним, враховувати можли­вості й умови життя сім'ї.

Форми співпраці з батьками

У роботі з членами родин вихованців широко використовується: живе слово, показ виховної ро­боти, організація виставок, педагогічних бібліотек, залучення батьків до активної участі в житті дитячо­го садка тощо. Ця робота проводиться у двох на­прямках: індивідуально і з колективом батьків

Індивідуальні форми співпраці з батьками:

-         індивідуальні бесіди;

-         індивідуальні консультації;

-         зустрічі з членами родини вихованця;

-         відвідування сімей удома; » спілкування по телефону; » тести;

-         анкети;

-         письмове спілкування (листування, письмові нотатки, індивідуальні зошити тощо);

-         папки-пересувки;

-         спілкування, коли дитину приводять і забира­ють з дитячого садка;

-         складання генеологічного дерева родини; оформлення родинних альбомів, стінгазет;

-         доручення батькам, залучення їх до життя дітей у дитячому садку тощо.

Групові форми співпраці

Робота з колективом батьків дає великі можливо­сті. Це широка педагогічна інформація, обмін досві­дом, залучення батьків до участі в житті дитсадка, що може здійснюватися в таких формах:

-         нетрадиційні батьківські збори;

-         бесіди (цільові та спонтанні);

-         лекції та лекторії для батьків;

-         дні відкритих дверей;

-         дні щасливої родини;

-         батьківські куточки, стенди, інформаційні бю­летені;

-         групові консультації;

-         тренінгові заняття;

-         виготовлення альбомів, виставок, фотовиставок;

-         "круглі столи", диспути;

-         обмін досвідом сімейного виховання; » ділові ігри;

-         семінари-практикуми;

-         свята, концерти, вистави для дітей, де батьки виконують головні ролі;

-         конкурси для батьків, конкурси сімейних талантів;

-         клуби батьків;

-         педагогічні міні-бібліотеки;

-         участь у ремонті групових приміщень.

За результатами індивідуальних бесід з батька­ми, відвідування родин, спостереження за поведін­кою дітей у групі вихователі добирають матеріал

для колективних бесід-консультацій, групових та загальних батьківських зборів.

Консультації для батьків можуть бути планови­ми та позаплановими. На деякі з них запрошуються батьки з усіх груп (наприклад, якщо це бесіда з лі-карем-педіатром з приводу профілактики захворю­вань, алергійних реакцій, порушень постави, охо­рони зору, слуху, з логопедом з приводу дефектів мовлення тощо). Для всієї батьківської громади про­водять свої консультації лікарі центральної лікарні, юристи, працівники міліції. Окремі бесіди організо­вуються для молодих батьків або тих, які мають одну дитину, тощо. Позапланові заходи призначаються як за ініціативою завідувачки, вихователя, так і

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні