Співробітництво України з Європейським Союзом (ЄС) у галузі туризму

розвитку молодіжних готелів (хостелів). Головною метою Програми є створення мережі молодіжних готелів, які сприятимуть розвитку молодіжного внутрішнього та міжнародного туризму, ознайомленню широких верств молоді з історією, культурою, науковими досягненнями України.

Наприкінці 2003 року Україну було прийнято до лав Міжнародної федерації молодіжних хостелів. Міжнародна федерація молодіжних хостелів об’єднує 7500 хостелів у 80 країнах світу і налічує більш ніж 4,5 млн. членів.

Програма впровадження хостел-мережі на першому етапі передбачає створення до 6 хостелів, зокрема двох у Києві.

Для економії коштів при створені мережі молодіжних готелів було запропоновано проведення реконструкції вже існуючих об’єктів розміщення, туристичних готелів, гуртожитків тощо або будівництво нових споруд.

Асоціація молодіжних готелів має декілька пропозицій щодо вкладення коштів у розвиток мережі від національних інвесторів, проте їх реалізація можлива лише у разі виділення конкретних будівель для реконструкції або ділянок під будівництво таких готелів (хостелів). З урахуванням цього Держтурадміністрація звернулася до Голови Київської міської державної адміністрації щодо підтримки розвитку мережі молодіжних готелів (хостелів) в м. Києві, а також надання пропозицій щодо визначення таких споруд або ділянок для створення у Києві першого в Україні студентського готелю та, окрім того, розгляду можливості часткової фінансової підтримки здійснення пілотного проекту за рахунок бюджету Київської міської державної адміністрації.

На виконання Програми ІВРР та з огляду на те, що однією з важливих складових туристичної інфраструктури в усьому світі є інформаційна підтримка розвитку туристичної галузі, з метою удосконалення рекламно-інформаційної діяльності в туристичній галузі, поліпшення іміджу України на міжнародній арені Держтурадміністрацією в 2003 році було запропоновано ЄС пілотний проект створення експериментальної мережі центрів туристичної інформації в Автономній Республіці Крим.

Загальною метою реалізації цього проекту є створення ефективної та дієвої системи розповсюдження інформаційно-рекламних матеріалів через забезпечення функціонування мережі центрів туристичної інформації в регіонах України

При цьому для забезпечення роботи мережі будуть залучатися підприємці малого та середнього бізнесу, що мають працювати на договірній основі з місцевими органами самоврядування.

Реалізація проекту передбачається в два етапи. Очікуваними результатами є: поліпшення інформаційного обслуговування туристів регіону, створення та запровадження нових робочих місць, покращення туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, підвищення іміджу держави на міжнародному рівні, збільшення питомої ваги організованого туризму.

Держтурадміністрація також зацікавлена в участі у Національній програмі TACIS для України 2004, яка створена для підтримки малих і середніх підприємств з метою забезпечення ефективного функціонування туристичної інфраструктури за напрямами міжнародних транспортних коридорів. Прийнято Програму розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004 – 2010 роках затверджену постановою Кабінетом Міністрів України від 12. 05. 2004 р. № 612. Першочерговими заходами по створенню транспортних коридорів визначені саме будівництво, реконструкція автомобільних доріг та облаштування їх туристичною структурою та іншими об’єктами сервісу.

Загальною метою проекту є облаштування національної мережі міжнародних транспортних коридорів сучасною туристичною інфраструктурою, сприяння створенню конкурентоспроможного національного туристичного продукту та забезпечення сталого розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Активізація приватизаційних процесів та збільшення доходів громадян призведе до збільшення обсягів коштів, що витрачаються на відпочинок, і, як наслідок, збільшення кількості подорожей і поліпшення шляхової інфраструктури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні