Сполучник - службова частина мови

пластинку зняли, проте (але, однак) пісня продовжувала звучати і наростати десь надворі (Гонч.); Як я мрію, кохана, про те, Щоб (аби) украсти Вас з Вашого замку (Гал.).

Крім того, у сполученнях як би, що б частки би, б можна перенести до інших слів у реченні. Пор.: Ну що б, здавалося, слова (Шевч.) і Ну що, здавалося, б слова.

Однією з умов розрізнення сполучників і однозвучних поєднань окремих слів є те, що в останніх на повнозначну частину мови, як правило, падає логічний наголос. Наприклад: Як би вам сказать, щоб не збрехавши (Шевч.); Слова солодкі говорилися про те, що час би волю дать оцьому бідному народу (Рил.).

Окремо пишуться усі компоненти у складених сполучниках: так що, тому що, через те що, для того щоб, замість того щоб, з того часу як, в міру того як, незважаючи на те що, дарма що, та й,  при цьому й под. Наприклад: Людина живе для того, щоб піднести на щонайвищу вершину натхнення в своєму ділі, звідати захват від величі духу (Загр.).

Окремо також пишуться сполучники з частками б, би, ж, же:  або ж, адже ж, але ж, бо ж, коли б, хоча б, хоч би та деякі інші. Наприклад: Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна (Л.Укр.); Було гірко і слізно, але ж  треба якось жити (Цюп.).

Через дефіс пишуться сполучники з підсилювальними частками -бо, -но, -то: отож-бо, тільки-но, тим-то.  Наприклад: Тільки-но  Майстер гукнув на втікача, щоб той спинився, як собака вже перепинив шлях бідоласі (Зб.).


Використана література

  1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.: Либідь, 1993. –С.277.
  2. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я.Плющ. –К.: Вища шк., 1994. –С.297.
  3. Сучасна українська мова/За ред.О.Д.Пономарева. К..: Либідь, 1997. – С.212.
  4. Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – С.208.
  5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.:Либідь, 1993. – С.312.
  6. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.:Либідь, 1993. –С.318.
  7. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. –К.: Либідь, 1993. –С.320.
  8. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. –К.:Либідь, 1993. –С.327.
1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні