Спортивні фразеологізми в сучасній англійській мові

міняються , так само, як і границі різних стилістичних розрядів спортивної фразеології. (Це характерно й для норм фразовикористання в цілому). Одиниці спортивної фразеології з жаргону переходять у розмовну мову, з розмовної - у стилістична-нейтральну. Це значно ускладнює визначення стилістичного статусу спортивних фразеологічних одиниць.

Приклади спортивних фразеологізмів нейтрального стилю, спочатку - жаргонізмів або розмовних виражень: A faіr fіeld and no favor - рівні можливості, умови, шанси для всіх, боротьба на рівних умовах (спочатку - жаргон аматорів перегонів). Have no kіck left - бути без сил, видихнути, змучитися, бути не в змозі пручатися (спочатку - боксерський жаргон). Слід так же зазначити, що стилістична-спортивні фразеологічні одиниці ставляться до жаргону, розмовної сфери або стилістично-нейтральні.

Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць боксу: Send smb. to grass - повалити кого - то, збити з ніг. Lower the boom - суворо звертатися з ким - те, критикувати, карати когось. Приклади нейтральних фразеологічних одиниць боксу: Chuck up the sponge - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти з гри. Be out for the count - зазнати поразки, загинути.

Це можна пояснити тим, що бокс - здавна відомий вид спорту, більшість фразеологічних одиниць жаргону й розмовної сфери встигнула втратити стилістичне фарбування й перейти в нейтральну сферу

Розглядаючи фразеологічні одиниці кінного спорту можна зробити висновок , що їх більшість (80% від їхнього числа) - стилістично нейтрально й тільки 20% - належить до жаргону або розмовної сфери. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці кінного спорту досить чітко розділяються на фразеологічні одиниці властиво самого кінного спорту й фразеологічні одиниці, уживані, що роблять ставки на перегонах .

Приклади нейтральних одиниць кінного спорту: Wіn (lose) by a neck - небагато випередити (відстати від) когось і завдяки цьому виграти (програти). Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць кінного спорту, уживаних при ставках на перегонах: Short (або long) odds - більша або мала ймовірність на що - або. Buy money - ставити саму більшу ставку на фаворита.

Розглядаючи фразеологічні одиниці бейсболу, хотілося б звернути увагу на те, що всі вони - американізми й гнітюча їхня більшість (90%) - яскраво емоційно пофарбовані. Це пояснюється тим, що бейсбол - самий популярний вид спорту в США й деяких інших неангломовних країнах (Куба, Японія, Південна Корея й ін. ), що пов'язане з більшим впливом США на культуру й соціальну сферу цих країн у різні історичні періоди. У Великобританії, Ірландії й інших англомовних країнах бейсбол мало популярний і бейсбольна фразеологія поширення не одержала .

Те, що переважна більшість фразеологічних одиниць бейсболу є жаргонізмами або розмовними вираженнями пояснюється тим, що бейсбол - порівняно молодий вид спорту, і вони не встигнули втратити свого емоційного фарбування . Go to bat for smb - прийти на допомогу кому - або, захистити, підтримати, заступитися за кого - або.

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін. ) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні