Спортивні фразеологізми в сучасній англійській мові

у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах.

2. 2 Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Подібно словам, фразеологізми вступають в антонімічні, синонімічні й омонімічні відносини між собою. Це явище характерне й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Найбільш розвинене в спортивній фразеології явище антонімії.

Під антонімами звичайно розуміються язикові одиниці із противоположними значеннями. 20% фразеологічних одиниць спортивної фразеології має антоніміческу пари . Це обумовлюється специфікою спортивних змагань - виграш однієї зі сторін одночасно означає програш інший , яке або дія однієї зі сторін негайно викликає противоположну дію сторони , що суперничає. Однак аналіз антонімічних пар спортивної фразеології показала неоднорідність відносин між фразеологізмами із противоположними значеннями.

На думку А. Г. , О. В. Кунина [13, c. 130] "найважливішими семантичними характеристиками антонімів уважаються противоположені значення й семантична сутність, яка проявляється в "співвідносності значень", тобто в тому , що вони виражають те саме родове поняття. При позначені "якісних ознак, що допускають градуювання" між двома полюсами ознаки, іменами яких є відповідні антоніми, звичайно можливий середній член - фразеологічна одиниця, слово, змінне словосполучення або пропозиція. Істотним є те, що полюса від нього рівноудалені й симетричні. Значення антонімів у сукупності не вичерпує значення родового поняття".

Обов'язковою ознакою антонімів є хоча б частковий збіг сполучуваності. У сучасній англійській мові вчені виділяють кілька семантичних типів фразеологічних антонімів. Ю. Д. Апресян [4] виділив наступні типи лексичних антонімів:

1. Тип "Починати" - "Переставати".

2. Тип "Дія " - "Знищення результату дії"

3

Тип "Добре" - "Погано", "Правильно" - "Неправильно", "Чесно По-чесному" - "Нечесно".

4. Тип "Більше" - "Менше".

5. Різні антоніми.

Для антонімічних пар фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерне превалювання типу "Більше" - "Менше": Long odds - більша ймовірність чого - або, значні шанси на що - або - Short odds - мала ймовірність чого - або, незначні шанси на що - або. Типу "Дія " - "Знищення дії" (у цьому випадку "Виграш" - "Програш"): Wіn the fіrst round - вигравати перший раунд, на першому етапі боротьби.

Фразеологічні антоніми бувають одностильовими й різностильовими. Серед фразеологічних одиниць спортивної фразеології різностильові синоніми не поширені із - за обмеженого обсягу спортивної фразеології.

Фразеологічні синоніми, так само, як і лексичні, позначають один об'єкт дійсності й ставляться до одному класу (субстантивних, дієслівних і т. д. ). Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися по лексичному складу. При утворенні фразеологічних синонімів, на думку О. Кравцової [11], більшу роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. Під атракцією розуміється "значенневе тяжіння одиниць мови, мови або елементів мови й мови на основі яких - або загальних ознак, у процесі якого відбувається їхня семантична взаємодія ". [11, с. 136].

О. В. Кунин виділив три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні й стилистико - ідеографічні. [13 с. 136. ]

1. Ідеографічні синоніми - відрізняються відтінками значення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні