Спортивні фразеологізми в сучасній англійській мові

style="font-size: 2. Стилістичні синоніми - позначають те саме поняття, але різною приналежністю.

3. Стилистико - ідеографічні синоніми - у синонімах цього типу спостерігається як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності.

Цей розподіл слушний і для фразеологічних одиниць спортивної фразеології, з тою лише різницею, що фразеологічні синоніми третього (стилистико - ідеографічного) типу великого поширення не одержали з - за порівняно обмеженого обсягу фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути. Приклад стилістичних синонімів спортивної фразеології: Chuck up (або throw, іn або throw up) the sponge (разг. ) - throw іn the towel (нейтр. ) - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

Даний розподіл фразеологічних синонімів на три групи є умовним з - за відсутності стабільності в стилістичних відмінностях , тому що жаргонізми звичайно застарівають і переходять у розряд розмовних оборотів , розмовні обороти у свою чергу стають нейтральними, надбанням загальнолітературного шару мови . Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів і синонімічних груп.

1. До складу синонімічного гнізда входять фразеологічні синоніми, що містять загальні компоненти, але не утримуючі синонімічних компонентів. Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути.

2. До складу синонімічного ряду входять фразеологічні синоніми, що містять як синонімічні, так і не синонімічні компоненти. Chuck up (або throw, або іn throw up) the sponge - throw іn the towel - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

3. До складу синонімічної групи входять фразеологічні синоніми, що не мають ні синонімічних, ні загальних компонентів. Make the runnіng - set the pace - задавати тон, бути лідером

Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало. Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними виразами , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або неоднозначно трактуємої ситуації. Саме тісний зв'язок фразеологічних одиниць спортивної фразеології із правилами того або іншого виду спорту й виключила розвиток явища омонімії в спортивній фразеології.

Склад спортивної фразеології можна умовно розділити на три групи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію.

2. Фразеологізми, що не мають прямого, але, що мають непряму вказівку на свою спортивну етимологію.

3. Група "напівспортивних" фразеологізмів, що мають ні прямої ні косвеної вказівки на свою спортивну етимологію.

По типах переосмислення фразеологічні одиниці спортивної фразеології можна розділити на три групи:

1. Ідіоматика - 20%.

2. Ідіофразеоматика - 70%.

3. Фразеоматика - 5%.

При цьому 5% фразеологічних одиниць спортивної фразеології не є предметом дослідження. Для фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерна висока вмотивованість фразеологічних значень і їх тісний синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів фразеологізмів.

Багато фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить того, на чиїй стороні перебуває мовець.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні