Способи підвищення інформативності тексту

з дуалізмом мовного знаку, тобто йдеться про процеси мовної компресії інформації (це засоби економії мовних ресурсів).

Проте є способи і іншого характеру, що прямо не відносяться до мови. Наприклад, в науковому тексті, особливо в тексті науково-технічному, напруженість створюється використанням схем, формул, цифрових і буквених символів, використанням термінів – носіїв місткої наукової інформації. У творах такого типу вербальний текст служить лише пакувальним матеріалом, єднальним засобом, що не несе власне наукової інформації. Наприклад: вирішимо рівняння. . ; далі розглянемо. . ; введемо позначення. . і так далі

До того ж, як вже було показано, інформативність тексту зростає за рахунок обліку при його створенні фонових знань.

Таким чином, текст, як правило, являє собою невідповідність об'єму інформації, закладеного в нім, і об'єму інформації, вираженого вербальними засобами. В результаті цього розриву об'єм інформації, що сприймається читачем, може виявитися неадекватним. Причини такої невідповідності можуть бути об'єктивними, оскільки пов'язані із закономірностями побудови тексту, з асиметричністю мовного знаку, і суб'єктивними, пов'язаними з мірою підготовленості читача, з обсягом фонових знань, зокрема.

Більше того, помічено, що повне або неповне сприйняття тексту не завжди пов'язане з широтою знань читача і мірою його вченості

Глибина прочитання тексту "зовсім не обов'язково корелює з логічним аналізом поверхневої системи значень, а більше залежить від емоційної тонкості людини, чим від його формального інтелекту. Ми можемо зустріти людей, які, з більшою повнотою і ясністю розуміючи логічну структуру зовнішнього тексту і аналізуючи його значення, майже не сприймають того сенсу, який стоїть за цими значеннями, не розуміють підтексту і мотиву, залишаючись тільки в межах зовнішніх логічних значень"[4]. Звичайно, подібне особливо характерно при прочитанні художнього тексту.

Лінійна (поверхнева) структура розгортання тексту і глибинна структура повідомлення неадекватні, і тому це відповідність/невідповідність має бути регульованою. Таким регулювальником виступає доцільна міра прагматичної інформації, яка визначається характером тексту, його призначенням і передбачуваним адресатом.

Орієнтація на певну міру прагматичної (новою, корисною) інформації допомагає доцільніше підвищувати інформативність тексту. Для цього існують два шляхи: інтенсивний і екстенсивний. У рамках цих двох шляхів існують різні способи підвищення інформативності тексту, навряд чи їх усе можна врахувати, тим паче, що в різних текстах виникають різні потреби в цьому. Те, що вважається надлишковим в одному тексті, може виявитися необхідним – в іншому. Щоб встановити необхідний захід і отримати шукане, треба враховувати цільову заданість повідомлення

Обидва шляхи підвищення інформативності тексту здійснюються при обліку таких текстових категорій, як експліцитність і імпліцитність при передачі сенсу; напруженість і ненапруженість структури; мовна надмірність і недостатність. При цьому враховується і той факт, що зменшення кількості знаків для передачі інформації не обов'язково означає збільшення самої інформації, хоча найчастіше так і трапляється, оскільки збільшується смислова місткість знаків.

Інтенсивний спосіб підвищення інформативності тексту пов'язаний з процесом згортання інформації за рахунок скорочення об'єму текстового простору при збереженні об'єму самої інформації. Згортання інформації дозволяє ту ж саму думку передати економічнішими мовними засобами. Як вже було показано, це досягається підвищенням структурної напруженості тексту.

Екстенсивний спосіб підвищує інформативність шляхом збільшення об'єму самої інформації. Застосування його приводить до максимальної деталізації викладу, що дозволяє

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні