Сприяння екологічній освіті та поширення екологічної інформації

План

  1. Роль екологічної освіти та виховання у збереженні природно-заповідного фонду України
  2. Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля

Роль екологічної освіти та виховання у збереженні природно-заповідного фонду України

Природно-заповідний фонд України налічує понад 7 тисяч територій та об’єктів загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 2,7 млн. га, що становить 4,5% від загальної площі країни. Освітньо-виховна робота ведеться цілеспрямовано установами природно-заповідного фонду, де існують адміністрації, а саме: національними природними парками, біосферними та природними заповідниками, регіональними ландшафтними парками. Без сумніву, значну роль в еколого-освітній роботі також відіграють штучно створені природоохоронні об’єкти: зоопарки, ботанічні сади, дендропарки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Національні природні парки, природні та біосферні заповідники щорічно відвідують приблизно 60 тис. чоловік. Співробітниками зазначених установ природно-заповідного фонду щорічно проводиться близько 2 тис. екскурсій, здійснюється більше 200 виступів по радіо та на телебаченні, випускається до 300 публікацій.

Еколого-освітня діяльність заповідників і національних природних парків здійснюється з метою забезпечення підтримки природно-заповідної справи широкими верствами населення, є надзвичайно важливим чинником у діяльності цих установ, сприяє вирішенню регіональних екологічних проблем, підвищенню екологічної свідомості і розвитку екологічної культури населення.

Відповідно, основним завданням екологічної освіти та виховання є формування у населення сучасних уявлень про роль у збереженні ландшафтного та біорізноманіття природно-заповідних територій як ключових ділянок забезпечення стабільності національної екомережі та екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів. Фахівцями територій та об’єктів природно-заповідногофонду здійснюється цілеспрямована робота з усіма верствами населення для забезпечення принципу безперервності екологічної освіти та виховання.

При цьому формується усвідомлення єдності людини і природи, живого і неживого не через абстрактні поняття, а через живе сприйняття навколишнього світу в конкретному регіоні та на визначеній ділянці рідного краю, природно-заповідній території. В процесі виховання формується особиста відповідальність за стан охорони природи, відроджується традиційно мудре відношення українського народу до невиснажливого використання природних ресурсів.

Особливо важливим напрямком еколого-освітньої діяльності є робота з дітьми. Діти із задоволенням беруть участь в екологічних іграх, заняттях на природі, екскурсіях. Спостерігаючи природу – вони пізнають себе, навколишній світ, своє місце в природі

Прикладами вдалих загальнонаціональних еколого-освітніх заходів із широким залученням населення є День Довкілля, День Землі, “Парки тисячоліть”, “Марш парків”, “До чистих джерел” тощо.

У 2005 році на підтримку цих акцій у межах об’єктів природно-заповідного фонду взяло участь близько 40 тис. чоловік. Зусиллями учасників насаджено 71 тис. молодих дерев, 2 тис. кущів, упорядковано 3 тис. га територій парків, організовано 17виставок, 45 конкурсів, фестивалів, випущено до 2 тис. листівокта плакатів.

Проведення еколого-просвітницьких заходів на базі об’єктів природно-заповідного фонду дозволяє надзвичайно ефективно впливати на світогляд людей, використовуючи інформаційний та емоційний вплив. Організація та проведення екологічних таборів на базі об’єктів природно-заповідного фонду дозволяє надзвичайно ефективно впливати на світогляд дітей, в повній мірі використовуючи емоційний та інформаційний вплив.

У 2003 році організовано та проведено 9 дитячих екологічних таборів на базі біосферних, природних заповідників та національних природних парків. Так, на базі біосферного заповідника “Асканія-Нова” в травні працював екологічний табір для обдарованих дітей. Відпочили та поповнили свої знання 20 школярів з м. Дніпропетровська. Вони ознайомилися з екскурсійними маршрутами заповідника, відібрали матеріал для науково-дослідних робіт.

У Карпатському біосферному заповіднику, традиційно з 1992

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні