Стаціонарне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів

План

1. Загальні положення даного обслуговування. 4

2. Психоневрологічний інтернат. 8

3. Спеціальний будинок-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів. 10

Список використаної літератури. 13

 


1. Загальні положення даного обслуговування.

Стаціонарне соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів здійснюють:

— будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів;

— геріатричні пансіонати;

— пансіонати для ветеранів війни і праці;

— психоневрологічні інтернати;

— спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів.

 

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричні пансіонати і пансіонати для ветеранів війни і праці є стаціонарними соціально-медичними закладами загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування

Психоневрологічний інтернат є соціально-медичним закладом, призначеним для постійного проживання громадян з психічними захворюваннями. Основним завданням цих інтернатів є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, а у психоневрологічних інтернатах психічно хворим громадянам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

До будинків-інтернатів на державне утримання приймаються особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, інваліди І і II груп, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування в будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом. Як виняток, можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей аби родичів, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати, якщо ті з об'єктивних причин не можуть цього зробити. До психоневрологічного інтернату приймаються на державне утримання психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку, інваліди І, II груп з психоневрологічними захворюваннями, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування в будинку-інтернаті, незалежно від наявності батьків або інших родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.

Особам, які перебувають на державному утриманні у бу-динках-інтернатах, виплачується 25 % призначеної пенсії. Якщо розмір пенсії перевищує вартість їх утримання, то виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 % призначеної пенсії і не менше 20 % мінімальної пенсії за віком. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному розмірі.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни і праці і психоневрологічні інтернати надають такі види послуг:

— забезпечення житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом;

— забезпечення раціональним чотириразовим харчуванням з урахуванням віку і стану здоров'я осіб, що проживають в інтернаті, в межах натуральних норм харчування;

— забезпечення цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених за інтернатом лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я

— забезпечення слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, зубним протезуванням, спеціальними засобами пересування, медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку;

— забезпечення комунально-побутовим обслуговуванням;

— організацію культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я і віку мешканців будинку-інтернату;

— створення умов, що сприяють адаптації осіб, які перебувають в інтернаті, у новому середовищі.

Ще одним органом, який здійснює соціальне обслуговування, є спеціальний будинок-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів1. Він є медико-соціальним закладом, призначеним для постійного проживання інвалідів І та II груп осіб похилого віку громадян (чоловіків віком понад 60 років, жінок

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні