Стан земельних ресурсів та грунтів в Харківській області

План

1. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси. 3

2. Структура та стан земель. 7

2. 1 Структура земельних угідь. 7

2. 2 Деградація земель. 9

3. Охорона земель. 12

3. 1. Практичні заходи. 12

3. 2. Нормативно-правове та інституційне забезпечення, міжнародне співробітництво, погоджувальна діяльність та ін. 13

 


1. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

З екологічної точки зору земельні ресурси  Харківської області представлені рекультивованим агроланшафтом, який експлуатуєтся не одне сторіччя. За площею та біопродуктивним потенціалом земельний фонд області один з найбагатших в Україні. Площа області складає 3141,8 тис км. , що становить 5,2% від території України. За цим показником область посідає 4 місце в країні

Сучасний стан використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме  співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Сільськогосподарська освоєність земель перевищує  екологічно допустиму, і протягом останніх 11-ти років залишилась майже незмінною. Так, із загальної площі Харківської області (3141,8 тис. га. ) 2420,9 тис. га  або 77,1 відсотка займають сільськогосподарські угіддя, в тому числі рілля – 1932,2 тис. га. (79,8%). На одного  жителя області припадає 1,09 га земель, в т. чс. 0,84 га сільськогосподарських угідь, з них –0,68 га ріллі.

Основними землекористувачами в області є сільськогосподарські підприємства, у користуванні яких перебуває 1748,2 тис. га або 55,6 відсотка від загальної площі. Інтенсивна експлуатація та нераціональна система землекористування призвела до тяжких екологічних наслідків, а саме наявності таких проявів деградації земель як ерозія, техногенне забруднення, вторинне осолонцювання, підтоплення та зсуви ґрунтів.

Високий рівень разорюваності угідь, в тому числі на схилах, значне розширення посівів просапних культур та практично повне припинення виконання комплексу робіт по захисту грунтів, порушення системи обробітку  грунту  приводить до  погіршення стану земель.

У процесі екстенсивного землеробства до ріллі були залучені малопродуктивні і еродовані землі, які на теперішній час складають більше 45% від всіх орних земель. Внаслідок великих витрат і низької врожайності на цих землях значно знижена продуктивність, а внаслідок ерозії грунтів ми втрачаємо орну землю, луки, водоймища.

Незважаючи на офішований ефект від виробничих і власних змін у сільськогосподарському виробництві реального поліпшення ставлення до охорони земельних ресурсів не відбувається. Господарювання відбуваються як і раніше, переважно в антіекологічних межах старої організації території старими колгоспними методами. Проведена разпайовка та розмежування сільськогосподарських угідь не відповідає науково-обгрунтованим вимогам землекористування і діючого природоохоронного законодавства.

Враховуючи антропогенний тиск та якісний стан грунтів на цей час в області спеціалістами держуправління спільно з фахівцями обласного  головного управління земельних ресурсів, головного управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, іншими управліннями та науковцями визначена ціла низка питань , а саме :

-    не визначені зони забруднення грунтів області; відсутній перелік підприємств забруднювачів грунтів, не розроблена екологічна карта забруднення грунтів області;

-    не забезпечено науково обгрунтований  захист земель від деградації на сам-перед - ерозії, процесів зсуву, підтоплення та інших несприятливих природних та техногенних процесів, значно застарілі дані про зміни площ цих земель;

-    відсутність системи та програми ведення моніторингу земель;

-         наявність на території області 1214,37 т непридатних до застосування пестицидів та їх сумішей, які можуть бути потенційними забруднювачами земель області;

-         на цей час всі водні об’єкти області не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг наявність яких вимогається діючим природоохоронним законодавством  веде до розміщення в їх зоні  об’єктів господарювання, активізацію індивідуального будівництва;

-         особливу увагу викликає виділення земель

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні