Статистика інфляції як макроекономічного показника національного ринку

статті як різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

Збереження низьких темпів інфляції, тобто неруйнівних для ринку темпів зростання цін, є важливою проблемою, від розв’язання якої залежить реальне економічне зростання України, монетарна та валютна курсова політика, доходність підприємств.

Інфляція має два боки — позитивний і негативний: вона покладає витрати на одних, для інших вона обертається доходами. Від інфляції, як правило, страждають громадяни, які мають фіксований дохід, вкладники, кредитори, підприємці, а виграють — позичальники та уряд.

Література

  1. Березовская М., Райская Н., Френкель А., Горячева И. Агрегированный индекс инфляции // Вопр. статистики. — 1996. — № 2.
  2. Долженков В.Г. Статистика цен: Учеб. пособие. — М., 2001.
  3. Індекси споживчих цін 2001р. // Статистичний збірник Держкомстату України — К., 2002.
  4. Методологічні положення зі статистики. — К.: Держкомстат України, 2002. — Вип. 1 (за сприяння проекту TACIS).
  5. Моторин Р.М., Рождєственська Л.Г., Мазур М.В. До проблеми моделювання та прогнозування інфляції // Статистика України. — 2000. –– № 3. — С. 33—38.
  6. Торвей Р. Индексы потребительских цен: Методологическое руководство // Международная организация труда: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 284 с. 

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні