Статистика макроекономічного попиту на гроші і макроекономічної їх пропозиції як капітального товару на ринку

агрегату М2, %

1996

4 041

4 882

7 306

82,8

55,3

1997

6 132

7 058

10 775

86,8

56,9

1998

7 158

8 625

15 432

83,0

46,4

1999

9 583

11 988

21 714

79,9

44,1

Наявна структура грошової маси в Україні є основною проблемою НБУ, бо важко здійснювати контроль за грошовими агрегатами методами непрямих монетарних показників, і монетарна політика певною мірою втрачає ефективність. Значна частка готівки в обігу спричиняє також негативні наслідки для економіки в цілому, полегшує діяльність тіньового сектору, ускладнює стягнення податків, збільшує тривалість і кількість трансакцій під час розрахунків. Це негативно впливає на темпи примноження грошей (низький грошовий мультиплікатор) та спонукає завищувати кредитну ставку.

Для аналізу забезпеченості національного ринку платіжними засобами використовують групу показників монетизації економіки, виходячи з рівняння обміну ВВП = О · M. Ґрунтуючись на поділі грошової маси на агрегати М0, М1, М2, М3, можна аналізувати і чотири коефіцієнти (рівні) монетизації, які ще називаються коефіцієнтами А.  Маршалла:

 

Коефіцієнти монетизації для України, США та Німеччини [1] наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Міжнародні зіставлення коефіцієнта монетизації (у відсотках)

Коефіцієнт монетизації

Україна

США

Німеччина

1996 р.

1999 р.

1992 р

1996 р.

КМ0

4,95

7,53

6,9

КМ1

7,74

11,08

16,5

23,6

КМ2

11,06

17,08

58,2

36,4

КМ3

11,48

17,35

70,0

Як бачимо з табл. 3. 2, в Україні спостерігається надзвичайно низьке порівняно з іншими країнами забезпечення ВВП грошима (майже за всіма грошовими агрегатами). Але в динаміці за 1996-1999 рр. рівень монетизації економіки України помітно підвищився. Наявна грошова маса збільшилась, насамперед, за рахунок безготівкових грошей, про що свідчать коефіцієнти монетизації КМ2 і КМ3. Принагідно зауважимо, що в Китаї 1997 року рівень монетизації дорівнював навіть 120 %.

Існують певні методичні труднощі в обчисленні рівня монетизації. Так, не обліковується готівкова іноземна валюта, яка перебуває в обігу поза банками в Україні, не враховуються також тіньовий сектор економіки, бартер, дебіторська заборгованість. Тому скоригувати рівень монетизації для економіки України можна так [1]:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні