Стимулювання навчання студентів

План

Стимулювання навчання студентів. 2

Активність у стимулюванні навчальної діяльності 3

Література. 12


Стимулювання навчання студентів

Під стимулюванням розуміють сукупність інформації навчальної книги і дій викладачів вузу, які спонукають студентів робити те, що необхідно для навчального процесу.

При реалізації стимулювання враховується, що вся діяльність студентів зумовлена їх потребами.  Навчаються прагнуть чогось досягти або уникнути, але мотиви їх дії спрямовані на досягнення своїх цілей.

Всі теорії мотивації грунтуються на спонукання людей до активних дій у результаті застосування різних винагород.  При цьому під винагородою розуміється все те, що людина вважає цінним для себе.

Щоб сформулювати мотив навчання автор навчальної книги і викладач повинні мати набір рекомендацій для досягнення благ, які відповідають потребам студентів.  Кожному студенту треба пояснити, які трудові зусилля необхідні для отримання цих благ.  Треба переконати, що пропоновані трудові зусилля - це найкоротший шлях для отримання благ.  Студент повинен бути впевнений, що його праця буде винагороджена.

Мотиви праці різноманітні.  Вони розрізняються за потребами, благ і витратам праці.

Мотивація за потребами.  Для вузу головними є мотиви за потребами.  У студентів велику вагу мають такі мотиви навчання, як "прагнення розширити свій кругозір та ерудицію" і "прагнення підвищити свій загальнокультурний рівень". Тяга до культурних цінностей і знань робить молодь більш активною в своїй діяльності.

Велике значення має також потребу добре робити свою справу (розпочате хочеться робити на відмінно) і бажання стати справжнім фахівцем

Поступаючи вчитися до ВНЗ, людина прагне отримати такі знання, уміння і навички, які забезпечили б у перспективі досягнення успіху, благополуччя, самостійності.  Потреба в знаннях підтримується довгий час.  Вона народжує впевненість, що знання стануть в нагоді для досягнення матеріального добробуту, допоможуть реалізувати професійні цілі або дозволять організувати свою справу.

 

Активність у стимулюванні навчальної діяльності

Робота викладача зі стимулювання навчальної діяльності немислима без опори на активність учнів.  У дидактиці питання про сутність активності учнів не отримав однозначного та загальновизнаного рішення.  Відомо, що пізнавальна активність - важливий показник стану особистості, що відноситься до суб'єкта навчального пізнання.  Активність учнів в навчанні зазвичай розглядають як безперечний дидактичний принцип, включаючи його при цьому в такі поєднання: «свідомість і активність», «свідомість, активність і самостійність», «свідома активність і самостійність».

Проте висловлюються і заперечення проти такого підходу, оскільки активність як принцип навчання неправомірно потрапляє в підлегле становище по відношенню до інших дидактичним принципам.  Обгрунтовано пропонується відвести принципом активності ту важливу роль, яку він насправді виконує, виділити і розглядати його як самостійний.

Перегляд положення про роль принципу активності в системі інших дидактичних принципів, виділення його в самостійний має особливе значення для професійної школи, покликаної виховувати у фахівця підприємливість, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність у вирішенні господарських завдань, формувати в нього активну життєву позицію.

При розгляді співвідношення принципу активності та інших принципів навчання виявляється залежність можливості їх реалізації від активності учнів у навчанні. Якщо ми візьмемо, наприклад, співвідношення принципів свідомості і активності, то побачимо, що цілеспрямована активність, звичайно, не може бути неусвідомленою, але в той же час і свідомість без активності просто безплідна. За відсутності активності учнів залишаються хіба що незадіяними інші фактори і засоби процесу навчання, що забезпечують його рух до мети.  Тому пізнавальна активність учнів виступає як умова досягнення мети навчання.

У педагогічній літературі можна зустріти різні визначення сутності пізнавальної активності.  Вона розглядається як готовність (здатність і прагнення) до енергійного оволодіння знаннями при завзятих систематичних вольових зусиллях (Н. А. Половнікова), як

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні