Страховий ринок в Україні

План

Вступ

I. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Історичні передумови виникнення страхування

2. Необхідність та зміст страхування

3. Суб'єкти та об'єкти страхування

4. Форми страхування

5. Системи страхування

6. Порядок укладання і дії страхового договору

7. Страхові поняття, які відображають найзагальніші умови страхування

II. СТРАХОВИЙ РИНОК

1. Зміст та структура страхового ринку

2. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку

3. Ліцензування страхової діяльності

4. Страховий ринок України

IІІ. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проблеми захисту страхувальника від неплатоспроможності страховика

2. Фінансова структура страхової компанії

3. Доходи, витрати, фінансові результати страхової компанії

4. Система показників ефективності діяльності страховика

5

Оподаткування страховиків 


ВСТУП 

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма суб'єктами господарювання зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може втратити роботу, здоров'я, працездатність, заощадження, майно. Одні втрачають годувальника, комусь не повертають кредит, хтось потерпає від зміни курсу валюти і т. ін.

Суттєво впливає на зростання ризиків, пов'язаних із технікою та технологією, розвиток науково-технічного прогресу.

Все більшої гостроти набувають екологічні проблеми. Потребують професійного вирішення політичні аспекти суспільного буття.

Зростання ризику в усіх сферах людського життя та господарської діяльності зумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така: чим більше суб'єктів охоплено страхуванням, тим менше воно коштує окремій особі.

Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні страхових фондів із страхових внесків та на відшкодуванні збитків потерпілим-учасникам.

Отже, страхування — це спосіб захисту майнових інтересів громадян в умовах ринкової економіки. Кожна людина має знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки їй це коштуватиме. З іншого боку, страхова справа є прибутковим різновидом підприємництва, яке в Україні тільки починає розвиватися.

Враховуючи це, в роботі висвітлюється суть страхування, аналізуються його суб'єкти та об'єкти, визначається правове поле діяльності усіх учасників страхового ринку.

Автори зосереджують увагу насамперед на нових для нашої країни видах страхування: відповідальності, кредитів, депозитів, пенсійному та медичному страхуванні, перестрахуванні. По-новому розглядаються проблеми страхування інвестицій, всебічно аналізується структура інвестиційних ризиків, обґрунтовується система їх оцінок та методів обмеження. Дається методика актуарних розрахунків. Через механізм захисту інтересів

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні