Страхування фінансових ризиків

План 

Сутність та класифікація фінансових ризиків

Страхування від втрат прибутку (доходу)

Страхування кредитних ризиків

Страхування депозитів

Список використаної літератури


Сутність та класифікація фінансових ризиків

Під фінансовим розуміють ризик фінансового підприємництва чи фінансових угод, коли в ролі товару виступають валюта, цінні папери, грошові кошти. До фінансового ризику входить валютний, кредитний та інвестиційний ризики.

Валютний ризик це ймовірність фінансових втрат внаслідок зміни курсу валют, яке може виникнути в період між укладанням контракту і фактичним проведенням розрахунків за ним. Розрізняють валютні ризики для імпортера (підвищення курсу валюти між датою підтвердження замовлення і днем платежу) й експортера (падіння курсу іноземної валюти з моменту отримання чи підтвердження замовлення до отримання платежу і під час переговорів).

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємницькою фірмою своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у результаті використання для її фінансування зовнішньої позики. Кредитний ризик виникає в результаті ділового спілкування підприємства з кредиторами, контрагентами, постачальниками, посередниками й акціонерами.

Кредитний ризик — це ризик неповернення позичальником банку основного боргу і несплати процентів за позичками. Управління кредитним ризиком здійснюється через:

а) формування резервів;

б) підтримки оптимальної структури заборгованості з кредитів;

в) лімітування кредитних операцій, тобто встановлення лімітів за галузевий ризик концентрації та ризик концентрації кредитних вкладень за регіонами.

Різноманітність видів кредитних операцій обумовлює особливості і причини виникнення кредитного ризику — недобросовісність позичальника, який отримав кредит; погіршення конкурентного стану фірми, що отримала комерційний чи банківський кредит; несприятлива економічна кон'юнктура; некомпетентність керівництва фірми тощо

Галузевий ризик концентрації кредитних вкладень відображає ступінь схильності банку до несприятливих змін, пов'язаних із наданням кредитів (вкладенням коштів) у підприємства із загальними характеристиками, які роблять їх вразливими при дії одних і тих самих несприятливих факторів. Ризик концентрації вкладень може створити серйозну загрозу для доходів банку та його капіталу. Велика сума коштів, спрямована на кредитування однієї галузі економіки (концентрація вкладень в одну галузь), за несприятливих економічних умов може завдати значних збитків банку. Аналогічний ризик може виникнути при кредитуванні різними філіями банку одного позичальника.

Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою вкладення підприємцем грошових коштів у різноманітні проекти.

Нині на українському страховому ринку пропонується комплекс страхових послуг, які дозволяють застрахувати бізнес від різноманітних ризиків. Страхування фінансових ризиків передбачає компенсацію підприємству втраченого доходу чи додаткових витрат, викликаних його функціонуванням як учасника комерційної діяльності. Таке страхування проводиться на випадок невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань дебіторами, інвестицій, банкрутства контрагента і пов'язаних з цим судових витрат тощо.

Таким, чином до страхування фінансових ризиків відносять:

— страхування недоотримання прибутку (доходів);

— страхування ризиків впровадження нової техніки і технологій;

— страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності;

— страхування ризику засновника;

— страхування біржових ризиків.

Страхування від втрат

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні