Страхування дітей до шлюбу

сп'яніння, застрахованій особі виплачується частина страхових внесків (або викупна сума, якщо це передбачено договором страхування).

У разі настання в період дії договору страхування смерті застрахованої особи договір страхування припиняє свою дію, страхувальнику повертаються всі сплачені внески.

За умовами договору страхування до шлюбу до страхових випадків можуть бути віднесені події, пов'язані з втратою здоров'я застрахованої особи, при цьому передбачається виплата страхового забезпечення в різних формах при тимчасовій втраті працездатності: грошова допомога, розрахована за таблицями відповідно до ступеня втрати працездатності, або щомісячна грошова допомога у відсотках від страхової суми за кожний день лікування.

Розмір страхової суми за договором, як правило, встановлюється за згодою сторін. Водночас для обрахунку внесків, належних до виплати, найзручніше, щоби він був кратним визначеній сумі, наприклад, 100 грн.

Розмір страхової премії, належної до виплати, визначається залежно від віку страхувальника і застрахованої особи, страхової суми, терміну страхування та інших умов договору.

Страхова премія при страхуванні до шлюбу, як і при страхуванні життя, може виплачуватися готівкою, шляхом безготівкового розрахунку, одноразово, щорічно, щоквартально, щомісячно або в інші терміни, передбачені договором страхування.

У разі несплати чергових страхових внесків дія договору страхування припиняється. Договір може бути відновлений протягом року від дня його припинення в разі сплати прострочених внесків і внеску за наступний період оплати одноразово. Розмір внесків у період дії договору страхування може мінятися одночасно зі зміною розміру страхової суми.

У разі страхування до шлюбу термін страхування визначається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укладення на її користь договору страхування

При цьому вік дитини заокруглюється до повних років.

Водночас при страхуванні до шлюбу слід розрізняти термін страхування й вичікувальний період, який починається після закінчення терміну страхування і закінчується реєстрацією шлюбу застрахованої особи або її дожиттям до 21 року.

Протягом терміну страхування обов'язки страховика виникають у всіх перелічених випадках.

Страхове забезпечення за договором страхування при реєстрації шлюбу отримує застрахована особа. За визначених умов право на отримання зазначеного забезпечення може мати й страхувальник.

Застрахована особа також отримує страхові виплати у зв'язку з втратою здоров'я, якщо це передбачено умовами договору, та викупні суми за договором.

При настанні смерті застрахованої особи страхові суми виплачуються страхувальнику або спадкоємцям застрахованої особи на умовах, визначених договором страхування.

Для отримання страхового забезпечення необхідно подати до страхової компанії документи, які підтверджують факт укладення договору страхування, оплату внесків, наявність страхового випадку і право громадянина, який звернувся за страховим забезпеченням, на його отримання.

Для подальшого вдосконалення цього виду страхування необхідно:

- надати страхувальнику можливість права вибору умов страхування, за якими виплата страхового забезпечення застрахованій дитині може проводитися не тільки при реєстрації шлюбу, але й при настанні повноліття, при досягненні нею певного віку, по закінченню вищого навчального закладу для учнів і т. ін. ;

- гарантувати отримання страхового забезпечення у зв'язку з настанням страхового випадку в повному розмірі або частково у формі поточних виплат за

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні