Страхування транспортних засобів

План

Вступ.  

1. Роль страхування в ринковій економіці 

2. Функції та принципи страхування.  

3. Обов’язкове та добровільне страхування.  

4. Транспортне страхування.  

4. 1. Страхування автотранспорту.  

4. 2. Страхування вантажів.  

4. 3. Роль та місце страхування вантажу у зовнішній торгівлі 

4. 4. Умови добровільного майнового страхування вантажів.  

4. 5. Укладання договору страхування.  

5

Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку.  

6. Сучасний стан розвитку страхування вантажів в Україні 

7. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів  

8. Зелена карта.  

Висновки.  

Використана література.   


Вступ

Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, який потрібно попереджувати та зменшувати, та що спрямовано страхування.

 Застосування заходів та механізмів упровадження фінансових послуг сприяє створенню передумов для економічного розвитку підприємств в Україні. Протягом останніх років, спостерігається стійка позитивна динаміка основних показників страхової діяльності. За період 2000-2002 років відбулося поступове зростання капіталу страховиків, збільшення обсягів страхових платежів, підвищується рівень страхового захисту суб’єктів господарювання та населення.

Знання основ страхування має важливе значення для обґрунтованого вибору ділового партнера, підвищення власної фінансової стійкості підприємства, розробки програм зниження ризику підприємницької діяльності.

Метою курсової роботи є оволодіння теоретико-методичними та практичними навичками розробки та здійснення страхових операцій з транспортними засобами як для страхових компаній так і їх партнерів у сучасних умовах ринкових відносин.

Вивчення основ страхової справи та практичне застосування її методів та послуг перебуває у взаємодії з іншими дисциплінами: економічною теорією, фінансами підприємства, інвестиційним та фінансовим менеджментом, основи статистики тощо.

Курсова робота складається з восьми розділів, які включають як стандартні так і нові підходи до поняття „страхування транспортних засобів”.

Реформування системи страхування транспортних засобів, яке відбувається в Україні у зв’язку зі змінами у його правовому регулюванні, є складовою тих заходів, які спрямовані на розвиток економічних відносин на фінансовому ринку. Ознайомлення з міжнародним досвідом страхування спрямоване на підготовку передумов до реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію у світовий економічний простір. Розробку механізмів управління ризиками схвалено у Постанові Верховної Ради України від 15 травня 2003 року стосовно розвитку фінансів та банківської діяльності, де значну роль має відіграти система страхування.

При написанні курсової роботи використовувалась фінансово-аналітична інформація тижневика Ліги страхових організацій України „Україна - Business”, журналу „Фінансові послуги”, тижневика „Бізнес” та інших економічних часописів України.


1. Роль страхування в ринковій економіці

Страхова система активно впливає на розвиток виробництва. В умо­вах ринку актуальним стає страхування від комерційних, технічних, пра­вових та політичних ризиків. Страхування є не тільки методом захисту суб'єктів підприємницької діяльності від непередбачуваних подій, а й за­собом захисту від змін економічної кон'юнктури.

Особливо велику роль

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні