Страхування транспортних засобів

визначеного часу. Під час перевезення вантажів, що мають підвищений ризик (б'ються або псуються), тарифи підвищу­ються у 2 і більше разів.

Збиток відшкодовується відповідно до принципу пропорційної (част­кової) відповідальності, тобто виходячи з вартості загиблого та ступе­ня ушкодження збереженого вантажу.

4. ФАС — «вільно вздовж борту».

Продавець постачає вантаж на причал до борту судна, і відпові­дальність за вантаж з нього знімається.

 

4. 4. Умови добровільного майнового страхування вантажів 

Кожна страхова компанія розробляє найбільш придатні для себе правила страхування.

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» («страховик»), на основі «Правил страхування вантажів з юридичними та фізичними особами» («страхувальник»), приймає на страхування будь-який інтерес, включаючи очікуваний прибуток, фрахт та інші витрати, пов'язані з перевезенням вантажу. При цьому покриваються збитки, які виника­ють від випадковостей та небезпек перевезення, перевантаження та зберігання вантажу на весь період перевезення від якихось до будь-яких пунктів відправлення та призначення

Вантаж вважається застрахованим якщо страховик надав документи про перерахування всієї страхової премії на розрахунковий рахунок. Після цього на застрахований вантаж  страховик видає поліс встанов­леного зразка.

Договір страхування може б/ти укладений відповідно до однієї з категорій «Правил»

. . . які відрізняються обсягом відповідальностіі страхувальника за загальною або частковою аварією.

Категорія 1. «З відповідальністю за всі ризики» (Загальна аварія).

За договором страхування цієї категорії покриваються:

— збитки від всіх ризиків загибелі або пошкодження всього або ча­стини вантажу:

— збитки, витрати та внески за загальною аварією;

— усі необхідні витрати з врятування вантажу, зменшення збитків та зі встановлення їх розміру.

Категорія 2. «З відповідальністю за окрему аварію». За договором страхування цієї категорії покриваються збитки від

загибелі та пошкодження всього або частини вантажу у випадках:

— пожежі або вибуху;

— стихійних лих;

— зникнення транспортного засобу безвісти;

— зіткнення з будь-яким зовнішнім предметом, перекидання, посад­ки на міль, пошкодження льодом, забортною водою:

— підмочки внаслідок заходів, вжитих для порятунку вантажу або тушіння пожежі:

— падіння вантажу при навантаженні-розвантаженні або прийомі палива;

— збитки, витрати та внески за Загальною аварією.

Категорія 3. «Без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі».

За договором цієї категорії покриваються збитки, аналогічні кате­горії 1 та 2.

За всіма трьома категоріями не покриваються збитки, завдані внаслідок:

— воєнних дій або воєнних заходів, страйків, конфіскації, реквізиції, ареш­ту або скасування вантажу за вимогою воєнного або цивільного уряду;

— впливу атомної енергії, радіації або радіоактивного зараження;

— повені або землетрусу;

— умислу або грубої необережності страхувальника, порушення чинних правил перевезення, збереження вантажу;

— впливу температури, атмосферних опадів або звичайних влас­тивостей вантажу, включаючи усушку;

— невідповідність упаковці або укупорці вантажу та відправлення вантажу в пошкодженому стані;

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні