Страхування відповідальності в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Страхування відповідальності є відносно молодою галуззю страхування, її зародження та розвиток відбувались у країнах Західної Європи. Для України страхування відповідальності є новим видом діяльності.

В умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. У сферу страхування утягуються нові суб'єкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувачів  цих послуг. [1]

Безпосередньою метою страхування відповідальності є страховий захист економічних інтересів потенційних носіїв шкоди іншим особам.

Страхування відповідальності включає в себе страхування цивільної відповідальності та страхування заборгованості.

Завдання страхування цивільної відповідальності полягає в тому, що страхова організація (страховик) бере на себе обов'язки по відшкодуванню збитків, причинених страхувальником третім особам, які відповідно до законодавства мають право вимагати відшкодування.

Можна виділити декілька основних видів страхування цивільної відповідальності:

- страхування відповідальності власників транспортних засобів;

- страхування відповідальності перевізників;

- страхування професійної відповідальності;

- страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища;

- страхування цивільної відповідальності підприємства за шкоду, причинену третім особам

[2]

Попри високу надійність різних форм забезпечення кредитів їх застосування часто буває незручним, важкодоступним і невигідним для учасників кредитних відносин.  За цих умов найбільш доступною та надійною формою фінансового забезпечення інтересів кредиторів стає страхування.

Страхування кредитів базується на визнанні ризику неплатежу чи неплатоспроможності позичальників, який формується у процесі кредитування.

Страхування фінансової заборгованості включає в себе такі види страхування:

-         страхування кредитів;

-         страхування депозитів;

-         страхування від втрати прибутку.

В умовах економічної і фінансової кризи  знижується активність на страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях народного господарства. В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків зростає. [4]

Розвиток  страхового ринку України потребує розв'язання проблем зі страхування життя, пенсійного медичного страхування та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні справляють:

-      відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;

-      значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість більшості підприємств;

-      неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;

-      високий рівень інфляції (понад 10 відсотків), внаслідок чого здійснення довгострокових (накопичувальних) видів страхування в національній валюті неможливе;

-      слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати цінні

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні