Структура державного реєстру прав

План

  1. Структура Державного реєстру прав
  2. Розділ Державного реєстру прав
  3. Облік заяв і запитів до Державного реєстру прав

Список використаної літератури

 Структура Державного реєстру прав

 

1. Державний реєстр прав містить дані про зареєстровані речові права, їх обмеження, суб'єктів речових прав, об'єкти нерухомого майна, відомості про осіб, в інтересах яких вчинено обмеження речового права, копії документів про право чини, на підставі яких проведено реєстрацію прав, обмежень цих прав.

2. Державний реєстр прав складається з розділів, які відкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього.

3. Розділ Державного реєстру прав може бути відкритий на такі об'єкти нерухомого майна:

а) земельна ділянка;

б) земельна ділянка з розташованими на ній будівлями, спорудами (підприємство, садиба, майстерня, офісне приміщення, інше);

в) будівля, споруда, їх частина (квартира, майстерня, офісне приміщення, інше) - у разі, якщо власники земельної ділянки та розташованих на ній будівель, споруд, їх частин не поєднуються в одній особі.

4. У Державному реєстрі прав ведеться облік запитів щодо речових прав на нерухоме майно по суб'єктах запитів та об'єктах нерухомого майна, а також облік відомостей про відповіді на такі запити, копії відповідей, мотивовані причини відмови в наданні відомостей з Державного реєстру прав.

5. Розділ Державного реєстру прав містить відомості про державного реєстратора прав, який веде даний розділ, відповідає на запити, надає витяги з даного розділу щодо речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обмежень

6. Порядок ведення Державного реєстру прав встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ Державного реєстру прав

 

1. Розділ Державного реєстру прав містить:

- дату та зміст заяви про державну реєстрацію речових прав та їх обмежень;

- кадастровий номер;   

- дані про державну реєстрацію прав;

- дані про право чини щодо нерухомого майна;

- дані технічного стану будівель, споруд, їх частин та кадастровий план земельної ділянки;

- дані про обмеження речових прав відповідно до договору або накладені рішеннями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими особами відповідно до закону, та їх зміст;

- відомості про осіб, які мають повноваження на вчинення правочинів щодо нерухомого майна;

- відомості про сплату державного мита за державну реєстрацію прав та про платежі за надані в установленому цим Законом порядку витяги з Державного реєстру прав;

- інформацію про надані витяги з Державного реєстру прав;

- інші дані, що є підставою відповідно до закону для державної реєстрації прав.

2. Вилучення даних з розділу Державного реєстру прав забороняється. У випадках, передбачених цим Законом, заявникам надаються витяги з розділу Державного реєстру прав.

3. Дані розділу Державного реєстру прав відповідають даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на нерухоме майно та їх обмежень.

4. Місцеві органи державної реєстрації прав забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, надання відомостей із Державного реєстру прав

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні